What’s in a name vraagt steun voor Vrede

Crea / News

Creatief collectief What’s in a name? zet Vrede vzw in de schijnwerpers met een nieuw campagnebeeld. Vrede vzw is een sociaal-culturele organisatie die aan een vreedzame, internationale samenleving werkt. Het zet in op het verspreiden van informatie en inzichten inzake internationale politiek, (kern)bewapening, NAVO, de conflicten in het Midden-Oosten, enz. Tegelijk organiseren ze activiteiten, acties, vormingen, demonstraties en campagnes om het beleid te beïnvloeden. Door Vrede vzw te steunen wordt de vereniging minder afhankelijk van subsidies in deze volatiele tijden. Creatief collectief What’s in a name? tekende voor het campagnebeeld en werft via advertenties, bannering en video.