Win wordt filiaal van Groupe NRB

Budgets / Communication / News

Op woensdag 31 mei 2023 werd de overdracht van Win - met inbegrip van het Wallonie Data Center (WDC) - aan de groep NRB afgesloten, nadat alle nodige vergunningen waren verkregen van de bevoegde autoriteiten, waaronder de Belgische mededingingsautoriteit.

Tot deze operatie werd besloten in het kader van de strategische reorganisatie van de activiteiten van Nethys, met name om Win in staat te stellen zijn innovatiepotentieel verder te ontwikkelen en zijn groeistrategie voort te zetten. Door deze transactie versterkt Nethys zijn positie binnen de NRB-groep en verkrijgt het bijkomende bestuursrechten binnen een sterke ICT-speler in het Waalse Gewest. Voor Nethys moet de succesvolle afronding van deze transactie de best mogelijke garantie bieden voor lokale verankering en ontwikkelingsperspectieven voor Win en zijn personeel, binnen een industriële groep met een ambitieus groeiplan.