Zijn uw medewerkers Happy@Work?

happy work tmab

Agenda / News

happy work tmabFlexibiliteit is de sleutel tot een modern personeelsbeleid. De meest flexibele bedrijven zijn diegene die vandaag de dag de beste kandidaten kunnen aantrekken en behouden – want dankzij een flexibele job voor een flexibele baas in een flexibel bedrijf blijft iedereen Happy@Work.

Wat zeggen wetenschappelijke studies over flexibele werkgevers? Met welke juridische of fiscale beperkingen moeten we rekening houden? Hoe vertalen collega-HR-verantwoordelijken flexibiliteit naar hun dagelijks beleid? En is er altijd begrip tussen collega’s onderling voor zoveel flexibiliteit? De vorige editie van Happy@Work rond het thema Flexibiliteit trok meer dan 120 HR-verantwoordelijken van kleine en grote bedrijven uit allerlei sectoren. Op 21 april vindt de volgende, zevende editie van Happy@Work van TMAB Business Events plaats in het Kasteel van Bouchout in Meise.

Happy@Work laat naar goeie gewoonte diverse sprekers aan het woord, elk vanuit hun eigen invalshoek en ervaring. Maar u krijgt ook ruimschoots de kans om uw twijfels of problemen voor te leggen aan collega’s en experts, die graag met u zoeken naar de ideale oplossing. Surf naar de website van TMAB om u in te schrijven.