2017: het jaar van de YouTube-heffing?

Logo YouTube

Media / News

Logo YouTubeCSA

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de audiovisuele markt de laatste jaren enorm veranderd is, werd de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten voor de laatste keer hervormd in 2007. Daarom stelt de Europese Commissie een nieuwe hervorming voor.

Op dit moment passen de leden van de Europese Unie de wetten, heffingen en andere maatregelen om zich aan te passen aan de digitale veranderingen op eigen houtje aan. Zo paste de Senaat van Frankrijk tijdens de nacht van 17 op 18 december de belasting op reclame-inkomsten aan door het verstrekken van gratis of betalende videos op het internet, ondans het negatieve advies van de overheid.

« Deze heffing, met een tarief van 2%, zal geldig zijn voor elke operator, ongeacht zijn vestigingsplaats, en zal toegang geven tot audiovisuele of cinematografisch werk. Het gaat om de uitgevers van audiovisuele diensten op aanvraag (Universciné, iTunes,…) en communautaire platformen (YouTube, Dailymotion,…), » klinkt het bij onze collega’s van CB News. In België is er geen sprake van zo’n belasting, gezien we het principe volgen van de « bijdrage ». Non-lineaire video on demand-diensten zijn bijvoorbeeld onderworpen aan dezelfde eis als private televisiezenders en moeten een deel van hun omzet investeren in de audiovisuele producties. In dit verband maken online videoplatformen zoals YouTube en Dailymotion deel uit van deze ‘audiovisuele mediadiensten’. Zij moeten haatdragende boodschappen weren, minderjarigen beschermen,… maar zijn niet verplicht om de productie of promotie van Europese werken te ondersteunen.

Natuurlijk worden er over de Belgische manier van werken vragen gesteld, legt Paul-Eric Mosseray uit, directeur Digital Transition bij de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) van de Franse Gemeenschap: "Voor zover ik weet ligt er in België niets bijzonder op tafel wat betreft actoren als YouTube en Netflix. Maar er worden vragen gesteld. In hoeverre zijn YouTube of Netflex aanwezig ons huidige systeem? Ook over grondgebied worden er vragen gesteld, want hoe zijn deze platformen te vinden?" Tot zover nog geen duidelijkheid, maar het debat is open…