62MILES is een Great Place to Work

Communication / News

Na o.m. Publicis Groupe Belgium en Teamleader behaalt nu ook 62MILES het certificaat van Great Place to Work. De onafhankelijke Belgische groep verenigt zeven bureaus, en kan klanten daardoor een uitzonderlijk breed spectrum aan marketing- en techdiensten aanbieden. Werknemers van alle bureaus vulden de survey van het Great Place to Work Institute in. Ze gaven zo inzicht in de positieve werkervaring bij elk agency – volgens CEO Tom Bogaert hét vertrekpunt voor de culturele integratie van 62MILES. Voor Fantastic, het employer branding agency van de groep, is het Great Place to Work-kwaliteitslabel een mooie erkenning. Practice what you preach!

Op zoek naar een nulmeting

De lancering van 62MILES (tot voor kort de Onlyhumans-groep) is nog maar net achter de rug. De nieuwe naam onderlijnt de ambitie van deze familie van experten, namelijk: de lat hoog leggen. Het is geen toeval dat net 62 mijl boven het aardoppervlak de lucht overgaat in het onmetelijke heelal. De groep streeft niet alleen naar het hoogste niveau voor klanten, maar ook voor het team. Met de deelname aan Great Place to Work was 62MILES vooral op zoek naar feedback van de medewerkers. Het Great Place to Work Institute helpt bedrijven om fantastische werkplekken te worden en te blijven, en om hun cultuur te baseren op vertrouwen. Voor 62MILES dient de survey als nulmeting, om vandaaruit prioriteiten te bepalen. HR Manager Fran De Backer benadrukt dat de groep bottom-up wil werken: “We hebben er bewust voor gekozen om niet te vertrekken vanuit hr, structuren of processen. Omdat Great Place to Work focust op de input van de werknemers, was het voor ons niet meer dan logisch om deze tool te hanteren.” 

Bijzonder sterk groepsgevoel

Medewerkers waarderen vooral het sterke groepsgevoel binnen hun agency. Fran De Backer: “Dat zorgt voor een grote openheid om van de collega’s van de andere agencies te leren en elkaar beter te leren kennen. We delen de drive om grenzen te verleggen en om creativiteit en expertise op een voetstuk te zetten.” Verder geven de medewerkers aan dat ze zichzelf kunnen zijn. Ze zijn niet alleen collega’s, maar ook vrienden van elkaar. Het Great Place to Work-certificaat toont ook voor CEO Tom Bogaert aan dat de groep de juiste koers vaart. “Dat onze mensen net bevestigd hebben dat zij trots en kameraadschap hoog in het vaandel dragen, is het mooiste bewijs: de eenheid en de start van de culturele integratie van de 62MILES agencies zitten zeer goed. Dat is een belangrijke basis.” Hoewel de 62MILES-bureaus nauw samenwerken, zijn ze erg verschillend. Elk heeft z’n unieke kennis en geschiedenis. De medewerkers appreciëren het dat elk agency in zijn eigenheid wordt gelaten. Tom Bogaert: “Onze kracht zit in die culturele diversiteit. Ieder bureau durft andere accenten te leggen. Dat vinden we niet meer dan normaal.”

Prioriteiten en ‘people-first approach’

62MILES zet verder in op die sterktes en lanceert acties om het nog beter te doen. “We willen blijven focussen op onze mensen, maar daarnaast ook de noden van elk individueel agency goed leren kennen”, aldus Fran De Backer. “De groep investeert volop in kennisdeling. De wil om van elkaar te leren is groot.”

Het verhaal van 62MILES is nog maar net begonnen, en dat biedt heel wat kansen voor de werknemers. De transitie laat volgens hen veel ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief – om de organisatie verder uit te bouwen, maar evengoed om de eigen agenda te bepalen en te waken over de werk-privébalans. Dat laatste is uiteraard allesbehalve een detail, zeker in een sector met een imagoprobleem rond stress en overwerk. Ook de interne mobiliteit binnen 62MILES zien de medewerkers als groot voordeel. En 62MILES heeft geen klassieke, hiërarchische structuur. De mening, input en visie van elk teamlid telt. Dat medewerkers soms een tandje moeten bijsteken, wordt volgens hen ruimschoots gecompenseerd door hoe flexibel ze hun werk mogen organiseren en door de vele activiteiten die het welzijn en de samenhorigheid bevorderen. 

Tom Bogaert legt uit dat de agency's de vinger aan de pols houden via feedbackmomenten. “Onze mensen krijgen de kans om hun stempel te drukken op ons werk en op hoé we dat werk doen. Iedereen is deel van het grotere geheel, en dat gevoel versterken we door successen samen te vieren.” 

Enkele opvallende resultaten uit de survey

  • 90% van alle werknemers vindt 62MILES “een heel goede organisatie om voor te werken” en 96% vindt de groep “een leuke plek om te werken”.
  • 94% geeft aan dat er een groot gevoel van samenhorigheid heerst op de werkvloer.
  • Meer dan 94% vindt dat “mensen eerlijk worden behandeld, ongeacht gender, seksuele geaardheid of etnische achtergrond”.
  • 93% vindt dat de collega’s binnen de groep om elkaar geven.
  • 92% verklaart dat het management toegankelijk is en openstaat voor een gesprek.
  • 92% bevestigt dat het management erop vertrouwt dat mensen hun werk goed doen, zonder over hun schouders mee te kijken.
  • 92% zegt dat werknemers veel verantwoordelijkheid krijgen binnen 62MILES.
  • 89% vindt: “ik kan hier mezelf zijn”.

 

Foto WIT