AB InBev wil ons minder doen drinken

smartdrinking

Communication / News

smartdrinkingAB InBev, UZ Leuven, KU Leuven en stad Leuven slaan de handen in elkaar voor het pilootproject ‘Smart Drinking Leuven’, zo meldt de website van UZ Leuven. Dat project wil tegen eind 2020 overmatige alcoholconsumptie - meer dan 14 eenheden voor vrouwen en meer dan 21 eenheden voor mannen per week - in de stad Leuven met 10 procent doen dalen.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zullen de vier partners het alcoholconsumptie in Leuven in kaart brengen aan de hand van een nulmeting, waarbij gepeild wordt naar de huidige situatie. Op basis van die meetresultaten gaan ze op zoek naar de grootste aandachtspunten, denk bijvoorbeeld aan binge drinking bij studenten, alcoholconsumptie door minderjarigen en rijden onder invloed. Die aandachtspunten wil het samenwerkingsproject dan aanpakken met innovatieve campagnes en initiatieven.

Het pilootproject maakt deel uit van de Global Smart Drinking Goals van brouwerijketen AB InBev, die wereldwijd alcoholmisbruik wil tegengaan. Na een evaluatie van het project in Leuven zal de brouwerijketen de opgedane expertise gebruiken om soortgelijke campagnes op te zetten in andere Belgische steden.