Almaar meer klachten tegen websites

complaint[1]

Media / News

complaint[1]De Raad voor de Journalistiek meldt een stijgend aantal klachten over websites. Het aantal klachten tegen internetsites is vorig jaar gestegen tot bijna 40% van de ingediende klachten. De Raad opende daarover vorig jaar 49 nieuwe dossiers, zo blijkt uit haar jaarverslag.

Bijna vier op de tien klachten bij de Raad voor de Journalistiek waren in 2015 gericht tegen websites. Op 2012 na is het aantal klachten tegen sites de afgelopen vijf jaar jaar na jaar gestegen, zo stelt ze vast in haar jaarverslag: 15% in 2011, 12% in 2012, 20% in 2013, 22% in 2014 en 40% in 2015. Vorig jaar waren 19 van de 48 klachten gericht tegen websites, al verdient dat cijfer nuancering. Tien van deze klachten waren ook gericht tegen het zustermerk van de betrokken website in de traditionele media. De negen andere klachten richtten zich exclusief tegen een website. In vier van die gevallen had de website wel een zusterkrant, maar was de klacht alleen gericht tegen de site. In de vijf andere gevallen ging het om pure websites, zonder tegenhanger in de klassieke media. Een en ander is te lezen in het Jaarverslag van de Raad voor de Journalistiek.

De Raad deed in vorig 27 uitspraken, waarvan er 10 gegrond of gedeeltelijk gegrond waren. Net als de voorgaande jaren werd iets meer dan 30% van de klachten minnelijk geregeld, zo meldt de Raad. Het volledige jaarverslag 2015 vindt u hier.