Artcore Society en Katoen Natie zoeken helden met rijbewijs

Crea / News

Katoen Natie Artcore
Voor haar activiteiten in en om de Antwerpse haven zoekt Katoen Natie steeds nieuwe gemotiveerde vrachtwagenbestuurders. Na campagnes in regionale bladen deed Katoen Natie een beroep op Artcore Society om het eens over een andere boeg te gooien. Om de campagne zo dicht mogelijk bij de doelgroep te brengen viel de keuze op het inzetten van het bestaande rollend materieel van Katoen Natie als ‘gratis advertentieruimte’. Er rijden nu 23 vrachtwagens rond in de Antwerpse haven met de campagneslogan ‘Are you the hero we’re looking for?’. Kandidaten kunnen zich rechtstreeks telefonisch melden, of via een specifieke landing page op de Katoen Natie website (https://www.katoennatie.com/drivers). Daarnaast zijn er op strategische locaties zoals wasstraten voor vrachtwagens cardboard displays geplaatst die voorzien zijn van flyers, en wordt de campagne verder aangevuld via de social media kanalen van Katoen Natie, Facebook en LinkedIn.
De campagne kadert in een bredere samenwerking tussen de verschillende business units van Katoen Natie en Artcore Society. Onder andere de volledig vernieuwde website van Katoen Natie is hiervan het resultaat. Tom De Schutter van Katoen Natie: “Met de campagne mikken we op een forse uitbreiding van ons chauffeursteam. De mensen van Katoen Natie vormen wel degelijk de hoeksteen van onze operaties. Ons bedrijfsmotto “Our people make the difference” is zeker geen loze belofte.”
Maarten Serneels van Artcore Society: “Katoen Natie is zich 100% bewust van de nood aan digitale transformatie, en we zijn blij dat we hen daarin kunnen bijstaan. De ontwikkeling van een aantal strategische tools zoals deze campagne, maar ook een online customer satisfaction survey, interactieve videotools voor het onthaal van nieuwe medewerkers en andere interne en externe communicatietools zijn daar goede voorbeelden van.”
Katoen Natie Artcore