Aurélie Clément legt klanten in de watten

aurelie clement

News

Aurélie Clément

Bij RMB ruilt Aurélie Clément ruilde haar functie van account supervisor tv in voor die van client service manager op de afdeling Trading & Revenue. Ze moet er de commerciële aanwezigheid van de regie ontwikkelen door nog beter in te spelen op de behoeften van de mediabureaus. Ze werkt al acht jaar bij RMB. Samen met en voor de meeste mediabureaus werkte ze mee aan de ontwikkeling van spot en non-spot advertising. In 2012 werd ze benoemd tot account supervisor tv. In die functie zette ze zich niet alleen in voor bureaus en adverteerders, maar vervulde ze ook - in samenwerking met de bu audiovisual director - een strategische taak bij RMB zelf. Voortaan staat ze aan het hoofd van een achtkoppig team van planning executives.