Authentieke verbinding werkt voor Choco en Fintro

Crea / News

Fintro is de echte mensenbank waar niet alleen de cijfers, maar ook de mensen erachter tellen. De unieke relatie tussen klanten en de Fintro-bankagent vormt dan ook de insteek voor de 360° imagocampagne die Choco uitwerkte. In verschillende golven komen beiden aan het woord, en dat in uiteenlopende media: radio, sociale media en digitale affichage. Van nationaal tot hyperlokaal.

“De noodzaak om afstand te houden is voor veel mensen uitgegroeid tot hét symbool van de coronacrisis,” zegt Ann Moenaert, directeur marketing bij Fintro. “Zelf zie ik het eerder omgekeerd: onze wereld is kleiner geworden. We hebben ons teruggeplooid op onze bubbel, de eigen straat, onze wijk of gemeente. Op wat dichtbij is, met andere woorden. En laat dat nu net Fintro’s natuurlijke biotoop zijn.”

De nabijheid van de Fintro-bankagent gaat trouwens veel verder dan lokale aanwezigheid. In een wereld die steeds digitaler en afstandelijker wordt, zijn de Fintro-bankagenten vaak buitenbeentjes omdat ze blijven inzetten op persoonlijk contact. Een luisterend oor, aandacht voor specifieke zorgen en problemen, heldere uitleg over het vaak ondoorzichtige aanbod aan steunmaatregelen, een snelle en duurzame oplossing … Dat is precies wat vele klanten nodig hebben.

“Dat authentieke contact tussen klant en bankagent is de essentie van de boodschap in onze campagnes,” vertelt Krist Pauwels van Choco. “En dat loont. Dit najaar rollen we twee verschillende communicaties uit: in de ene laten we de klanten aan het woord en in een andere zeer lokale campagne brengen we de Fintro-bankagenten in beeld.”

De eerste campagne wordt dit najaar gevoerd op radio (vier spots per landstaal) en sociale media. Ze laat klanten zien en horen die tonen waarom de klantentevredenheid bij Fintro ver boven het gemiddelde ligt. De rode draad zijn de typische Fintro-troeven: klantenkennis, mensentaal, nabijheid én het vinden van de juiste oplossingen. In video’s op sociale media laten echte klanten via opvallende motion tracking zien waarom ze hun bankagent zo waarderen. En op radio werd een nieuw audiologo gecreëerd met een stevig oorworm-gehalte.

De tweede campagne toont de bankagent via gepersonaliseerde digital out of home, gecombineerd met een geo-getargette sociale media campagne. In mensentaal: geanimeerde mobiele 8m2- en  5m2-borden brengen de bankagent in beeld in zijn eigen buurt. En tegelijkertijd loopt een gepersonaliseerde sociale media campagne in de streek rond het kantoor. Een huzarenstukje dat op hyperlokaal niveau de mensen achter het merk toont.