BAM en Cube doen het nog vaker samen

Communication / News

BAM en Cube gaan in de toekomst nog meer samenwerken, en dit zowel op het vlak van het beheer van laatstgenoemde vereniging als op het vlak van gemeenschappelijk activiteiten. De twee partners organiseren op 6 oktober een (virtueel) lanceringsevenement dat de twee presidenten en verschillende keynote speakers samenbrengt over het verband tussen Market Research en Meaningful Marketing.

De Belgian Association of Marketing en Cube, wat staat voor Consumer and Customer Understanding Belgium, werkten al langer samen. Zo zijn ze beiden actief binnen de Facebookgroep Marketing België en binnen de Belgian Marketing Awards. Die samenwerking wordt nu verder doorgetrokken. Voortaan zal het team van BAM instaan voor de organisatie van de events van Cube en voor gemeenschappelijke activiteiten, net als voor het beheer van de vereniging, die 30 leden (goed voor zo’n 1000 medewerkers) telt. BAM zelf heeft zo’n 600 leden (zowel bedrijven als individuen).

“In deze tijden is het goed begrijpen van de consument en de klant cruciaal,” verduidelijkt Ludovic Depoortere (Haystack Consulting), voorzitter van Cube. “Ik noem het customer closeness. Zaken als purpose en sustainability, maar ook de manier van producten aankopen, hebben de afgelopen maanden aan belang gewonnen of zijn grondig veranderd. Het verwerven van inzichten staat dus meer dan ooit centraal voor marketeers. Door nauwer samen te werken met BAM kunnen we enerzijds consumenteninzichten en de evoluties daarin sneller en beter bij onze doelgroep brengen, maar anderzijds ook de marktnoden beter inschatten. En het helpt ons om onze vereniging te professionaliseren.”

Voor alle duidelijkheid: Cube blijft onafhankelijk bestaan als belangenorganisatie voor de marktonderzoeksbureaus. “Bij Meaningful Marketing is customer understanding het vertrekpunt,” voegt Koen Van Impe (&Koo), voorzitter van BAM, toe. “Bedrijven moeten in onze ogen meer customer centric worden en relevant zijn voor de consument. Dat kan enkel als je die consument goed begrijpt. Vandaar dat we zeer blij zijn dat we de leden van Cube hun knowhow met ons willen delen. Het zal ons helpen om deze transformatie nog beter en nog meer van nabij te volgen.” De samenwerking zal ook inhoudelijk zijn. Zo zal het BAM Virtual Marketing Congress presentaties bevatten over Market Research. Ook voor volgend jaar staan al een aantal gemeenschappelijke activiteiten op stapel.