BAM lanceert The Institute for Meaningful Marketing

Communication / News

De Belgian Association of Marketing (BAM) lanceert het Institute for Meaningful Marketing (IMM) samen met Solvay Brussels School of Economics and Management en Vlerick Business School. Het doel van het Institute is marketeers op te leiden tot curatoren van  klantgerichte, innovatie- en transformatie- projecten.. BAM werkte hiervoor ook het Certificeringsproces uit waarmee studenten het certificate for Meaningful Marketing  kunnen verwerven.

Welke actuele kennis en competenties hebben marketers vandaag nodig om terug hun plaats in te nemen in de C-suite?  Hoe kunnen we drukbezette marketers helpen om zich bij te scholen teneinde klantgericht innovatie- en transformatie-trajecten te kunnen leiden? BAM en de leidende Belgische Business Schools reiken de marketeers een helpende hand met een select aanbod van 8 modules, een persoonlijk assessment en begeleiding om de gaps te identificeren en de juiste modules uit het aanbod te selecteren. 

Het Institute for Meaningful Marketingricht zich tot bedrijven en organizaties die een verschil willen maken en niet enkel gericht zijn op profit en shareholdersvalue maar willen helpen om de sociale ontwikkelingsdoelstelligen (SDG’s) effectief te realiseren en op die manier van de wereld een betere plek te maken. “Aan de basis van de oprichting van The Institute for Meaningful Marketing ligt het geloof dat succesvolle innovatie en transformatie klantgericht moet zijn," zegt Dominque Vercraeye, Co-Founder of The Chosen Group en voorzitter van het Steering Committee van het IMM. “Met het IMM hebben wij de ambitie toekomstige senior marketeers te helpen de juiste competenties  te verwerven of verder uit te bouwen zodat zij een bedrijf of organizatie op de juiste manier kunnen begeleiden in noodzakelijke  transformatie. Op die manier worden de Belgische marketeers deel van de Meaningful Marketing Movement.”

Meaningful partnerschap

Om marketeers klaar te stomen als vertegenwoordigers van de Meaningful Marketing Movement, werkte BAM in samenwerking met Solvay en Vlerick een opleidings- en certificatietraject uit, toegespitst op elke specifieke marketeer. “Een marketeer moet in staat kunnen zijn om de drijvende motor achter de verandering te zijn," verduidelijkt Irene Personne, CEO & Founder van Personne Consulting en de werkende kracht achter dit project. “Daarom werkten we samen met Solvay Brussels School of Economics and Management en Vlerick Business School een persoonsgebonden assessment en opleidingstraject uit dat afgestemd is op de skills die de marketeer ontbreekt of nog verder moet uitbouwen.” Marketeers zijn de krachten die voor positieve veranderingen zorgen, die het durven de sprong voorwaarts te maken,aldus Marion Debruyne, decaan aan Vlerick Business School: "Die missie is nauw verbonden met het DNA van Vlerick en is dé reden waarom wij het initiatief van het Institute for Meaningful Marketing steunen

“Het is onze missie om zowel jonge als ervaren en kritische denkers uit te dagen om de grenzen van het bestaande economische systeem te verleggen en de leiders van morgen te worden," verklaart Benjamin Beeckmans, Director Company-Specific Programmes aan Solvay Brussels School. “Een sterke, constructieve samenwerking met de Belgian Association of Marketing blijkt dan ook onvermijdelijk. Met een sterke focus op kennisuitwisseling, individuele ontwikkeling en meerdere netwerkmogelijkheden is dit programma essentieel voor elke marketeer die zichzelf of de onderneming naar een nieuw, hoger niveau wil tillen en sluit het naadloos aan bij de fundamentele doelstelling van de Solvay Brussels School of Economics and Management. Via onze uitgebreide expertise in strategische innovatie, data strategie en digitale transformatie zijn we ervan overtuigd constructief te kunnen bij dragen aan dit programma.”

Meer informatie vindt u terug op de website van het Institute for Meaningful Marketing