Behaven zet gedragswetenschap ten dienste van netheid in Brussel

Marketing / News

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt al jaren geconfronteerd met talrijke, openbare netheidsproblemen met negatieve gevolgen voor de leefomgeving van de inwoners, voor het milieu, voor de motivatie van het netheidspersoneel en voor de lokale economie. De gedragingen die onreinheid veroorzaken zijn complex en het gevolg van verschillende invloeden, zowel bewust als onbewust. Zo moedigt het gevoel uit het zicht van anderen te zijn sommige mensen aan hun afval op de openbare weg te dumpen. Omgekeerd stimuleert het lopen op een goed onderhouden plek mensen om hun ruimte schoon te houden.

Om dit gedrag beter te begrijpen en te beïnvloeden, zullen Fost Plus en Net Brussel samenwerken met Behaven, een bedrijf die gespecialiseerd is in gedragsverandering. De werkzaamheden zullen beginnen met een studie van Egérie Research die tot doel heeft de verklarende variabelen en profielen te identificeren die het meest vatbaar zijn voor onreinheid. Behaven zal vervolgens nagaan welke maatregelen (contextueel, sociaal of individueel) moeten worden genomen om meer verantwoordelijk gedrag aan te moedigen.

Met behulp van een methodologie die wetenschappelijke instrumenten en creativiteit combineert, zal Behaven een holistisch plan van interventies ontwikkelen dat verschillende vormen zal aannemen: van communicatiecampagnes tot duwtjes in de rug tot organisatorische en infrastructurele veranderingen. Door op verschillende niveaus op te treden, wil deze holistische aanpak het collectieve respect voor de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbeteren.

“Openbare netheid is de kern van de bezorgdheid van Fost Plus. Wij willen het gedrag van de burgers veranderen om tot een schonere leefomgeving te komen,” vertelt Aurore Van Bogaert, project manager bij Fost Plus. “Om dit te bereiken hebben wij een beroep gedaan op de deskundigheid van Behaven om de juiste oplossingen beter te definiëren die in het Brussels Gewest moeten worden toegepast.”

Lysiane Dernelle, project manager bijNet Brussel, vult aan: “Een goed netheidsgedrag in de openbare ruimte aanmoedigen is een echte uitdaging en we hadden behoefte aan een aanpak die rekening houdt met alle beïnvloedende factoren. De door Behaven voorgestelde oplossing verleidde ons met haar holistische aanpak.”

“Vuiligheid in de openbare ruimte is een perfect voorbeeld van een situatie waarin een gedragsaanpak het verschil maakt. Een gedragswijziging, een centrale rol voor psychologische factoren en de mogelijkheid om in te grijpen in verschillende aspecten van de beslissing,” besluit Fred Dorsimont, managing director van Behaven.