Belgen lezen te weinig

Media / News / Research

boek livre luke-palmer-193852Belgen zitten duidelijk niet zo vaak met hun neus in de boeken als andere landen. Een rapport uit 17 landen dat net werd vrijgegeven door wereldwijde marktanalist GfK toont aan dat 30 procent van de internationale online bevolking “elke dag of de meeste dagen” een boek leest. China staat hier op kop met 36 procent, nipt gevolgd door Spanje en het Verenigd Koninkrijk met 32 procent elk. Wanneer we echter het segment verbreden en zowel de dagelijkse lezers als mensen die minstens één keer per week een boek lezen in de selectie opnemen, dan zien we dat het internationale totaal toeneemt tot 59 procent. China blijft stevig op kop met 70 procent van de bevolking, gevolgd door Rusland (59 procent) en Spanje (57 procent).

Meer dan een derde (35 procent) van de mensen uit een huishouden met een hoog inkomen beweert ‘elke dag of de meeste dagen’ een boek te lezen, in vergelijking met een kwart (24 procent) van de mensen uit een huishouden met een laag inkomen. Daar komt bij dat één op de tien mensen met een laag inkomen aangeeft ‘nooit’ boeken te lezen. Dit is drie keer zo veel als bij mensen met een hoog inkomen (3 procent). In totaliteit geven 32 procent van de vrouwen aan dagelijks of bijna dagelijks een boek te lezen, tegenover 27 procent van de mannen. De kloof tussen de beide geslachten is het grootst in Nederland (30 procent van de vrouwen versus 14 procent van de mannen) en Spanje (40 procent van de vrouwen tegenover 25 procent van de mannen), gevolgd door Canada (36 procent vrouwen versus 23 procent mannen) en Duitsland (31 procent van de vrouwen versus 19 procent van de mannen).

Frequency_of_reading_books-Total-GfK-InfographicEn Belgiê? Belgen zitten duidelijk niet zo vaak met hun neus in de boeken als andere landen. 14 procent van de Belgische online bevolking geeft aan nooit een boek te lezen, en maar liefst 30 procent beweert minder vaak dan 1 keer per maand een boek te lezen. Toch zijn er ook trouwe lezers onder Belgen: 19 procent leest dagelijks of de meeste dagen een boek, gevolgd door 18 procent die beweren minstens één keer per week in een boek te duiken. Bovendien zijn vrouwen grotere boekwormen dan mannen: 23 procent van de vrouwen leest elke dag of bijna elke dag een boek, terwijl dit maar bij 15 procent van de mannen het geval is. Verder geeft 16 procent van de mannen aan nooit een boek te lezen, dit in vergelijking met 11 procent van de vrouwen. De overgrote groep van mannen en vrouwen (respectievelijk 31 procent en 28 procent) leest minder vaak dan één keer per maand een boek.

Als we de verschillende leeftijdsgroepen bekijken, merken we op dat vooral de 60-plussers begenadigd boekenlezers zijn: 26 procent van hen beweert elke dag of de meeste dagen een boek te lezen. Het zijn vooral de tieners die weinig interesse in boeken tonen. 18 procent van hen beweert nooit een boek te lezen, 31 procent doet dit minder vaak dan een maand en slechts 10 procent zegt elke dag of de meeste dagen een boek te lezen. Nemen we even de verdeling op basis van inkomen onder de loep, dan zien we dat dit eigenlijk vrij gelijk verdeeld is over de verschillende inkomensgroepen heen. De lage inkomensgroep is wel de grootste groep die nooit boeken leest (15 procent), maar toch ook 17 procent van hen leest wel dagelijk (of bijna alle dagen) een boek.

Download GfK’s gratis rapport met alle bevindingen voor de 17 landen, inclusief opdelingen naar geslacht, leeftijd en inkomen op www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/.