Belgische bureaus maken Great Ads for Good (en u kunt stemmen)

Awards / News

Sinds 21 juni kan u alweer online stemmen op uw favoriete duurzame campagne. Dat kan naar goede gewoonte op de website van Great Ads for Good, de jaarlijkse tentoonstelling van ACT Responsible. Wil u Belgisch werk een duwtje in de rug geven? Dan hebben we goed nieuws voor u, want er prijken ook Belgische campagnes in de online galerij.

U kan bijvoorbeeld stemmen op ‘Allen tegen eenzaamheid’ van Air voor AG Insurance. AG en Air hebben zich met die campagne sinds het begin van de gezondheidscrisis ingezet om de mensen te herinneren aan de gevaren van sociaal isolement. Een isolement dat aan deze crisis voorafging, maar dat door deze crisis aanzienlijk werd geaccentueerd.

Credits :

Agency: AIR
Country: Belgium
Advertiser: AG Insurance
Creative Director: Eric Hollander
Creative: Creative Council Air (Karel De Mulder, Arnaud Bailly, John Benois, Romain Félix)

U kunt ook stemmen op ‘Het warmste gebaar’ van Darwin BBDO en Doof Vlaanderen. Met die campagne wil Doof Vlaanderen heel Vlaanderen op een leuke en speelse manier een basis Vlaamse Gebarentaal aanleren. Door complimentjes te leren gebaren en met elkaar te delen worden niet alleen courante woorden en uitdrukkingen aangeleerd, maar worden ook de onderlinge banden tussen mensen versterkt. De campagne gebruikt radio als vehikel om luisteraars op te roepen om gebarentaligen te ontmoeten op YouTube. Het initiatief is meteen ook een brede bewustwordingscampagne voor de situatie van een doelgroep die in deze Covid-19-crisis vaak vergeten wordt. Want door onze mondmaskers kunnen gebarentaligen niet meer liplezen en zien ze onze gezichtsuitdrukkingen niet meer, waardoor hun dagelijks leven nog moeilijker is geworden. 

Credits :

Agency: darwin BBDO

Creative Director: Klaartje Galle
Creative team: James Gambrill, Jan Schraeyen, Margot Van Hove
Strategy: Barbara De Laet, Kendy Smits
Account Manager: Juliette Dugardyn
Digital team: Jan Seurinck, Laurent Lenders, Lucas Gijs

Video production company: Red Dust
Animations: Studio Plankton
Sound production: Studio Helsinki

De favoriete campagnes zullen later op de website worden aangekondigd, waarop de bureaus erachter een ‘Tributes for Good’ ontvangen als erkenning voor hun uitstekende werk.