Belgische kranten steeds digitaler

Belgische kranten

Media / News

Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) stelde op vrijdag 31 juli een update beschikbaar van de betaalde oplage (print en digitaal) van de dagbladpers, die samen met de gratis webtrafiek een beeld geeft van de totale verspreiding van de Belgische nieuwsmedia. Het gaat over de jaar-om-jaar evoluties waarbij, ten opzichte van de vorige publicatie, het laatste kwartaal (Q2 2015) is toegevoegd en het oudste is afgehaald. "Het is dus een barometer die aangeeft in welke richting het gaat, een methodologie te vergelijken met de FIFA-landenranking in het voetbal, of de tennis wereldranking," meldt men bij Newsworks, een sectorinitiatief van de vier belangrijkste dagbladregies in België, die 12 'newsbrands' vertegenwoordigen: de Persgroep Advertising, IPM Advertising, Rossel Advertising en Mediahuis Connect (inclusief L’Avenir).
Wat de totaal betaalde verspreiding betreft, brengt het nieuwe kwartaal geen positieve bijdrage. Zo is de winst die het noorden nog boekte in de vorige publicatie verdwenen. Daardoor komt de halfjaarbalans uit op een daling van -0,7 % ten opzichte van 2014. Wel vinden steeds meer mensen de weg naar een digitale consumptie van hun vertrouwde krant. De 'exclusief digitale' verkoop komt opnieuw fiks hoger uit, waardoor de teller op het halfjaar al op +16,9 % staat.
cim nl 1
Het groeiende bereik van de nieuwsmedia zit vooral in de gratis trafiek naar de websites, die verder blijft toenemen. Bij ontstentenis van spectaculaire gebeurtenissen zoals in Q1 zien we toch opnieuw een groei. Daardoor ligt het totaal in vergelijking met 2014 reeds 11,9 % hoger. Networks wijt er voorts op dat alle trafiek die via apps komt – applicaties op tablets en smartphones die door de newsbrands zelf gebouwd worden – nog niet in deze cijfers is opgenomen, omdat de gehele markt nog niet in kaart gebracht is. "Deze vorm van verspreiding begint steeds meer opgang te maken omwille van de mogelijkheden in 'swipe modus'. De combinatie van webtrafiek met de betaalde verspreiding geeft aan dat het globaal beeld niet anders dan positief kan zijn. De recentste publicatie van het bereik van de nieuwsmedia door het CIM (maart 2015) was alvast positief. In september zullen we weten of ook deze tendens zich voortzet. Dagelijks lezen niet minder dan 5,3 miljoen mensen (van 12 jaar en ouder) een nieuwsmedium op ten minste één van zijn platformen."
cim nl 2