Belgium’s Culture & Event Exit Contribution verenigt sectoren

Communication / News

De culturele, evenementen-, sport- en recreatiesectoren, die gisteren als vectoren van de cohesie, het creëren van sociale banden en het genereren van ideeën werden beschouwd, behoren vandaag tot de sectoren die het meest onder de coronacrisis te lijden hebben. Dit heeft een grote economische impact gehad, aangezien deze sectoren, die op de eerste dag van de lockdown werden stilgelegd, nu in een versnipperde volgorde opereren en elk hun eigen standpunt proberen te laten zien. Wekenlang is er een enorme energie uitgegaan van deze pogingen om zowel de autoriteiten te waarschuwen voor de groeiende onzekerheid van de spelers als om een verre herstart te ondersteunen met een reeks uit te denken en toe te passen maatregelen.

Uit deze reflectie ontstond de « Belgium’s Culture & Event Exit Contribution (BCEEC) », een burger- en nationaal initiatief dat een platform biedt voor locatiemanagers, producenten van shows en films, organisatoren van openbare en privé-evenementen, klein en groot, outdoor en indoor, en erop gericht is deze beroepen te verenigen. Het gaat om ongeveer 20 soorten locaties en evenveel soorten organisaties. Initiatiefnemers zijn Pierre-André Itin (Improcom), Hubert Canard (Dreams Associates), Nicolas Hinckxt, Arnaud Ligot (Cblue), Frédéric François (TwoCents) en Delphine Michiels en Guillaume Draye (stagiaires Institut Charles Péguy).

De manier waarop deconfiniëring de activiteit van elke operator zal beïnvloeden is diepgaand en langdurig. Er zijn dan ook nog veel vragen die onbeantwoord zijn. De belangrijkste doelstelling van het Belgium’s Culture & Event Exit Contribution is het verzamelen van deze antwoorden en het delen ervan.

De online tool is gratis en laat toe alle informatie afkomstig van elke gebruiker te verzamelen, te raadplegen en te vergelijken. Het werkt interactief en intuïtief om de creativiteit te stimuleren. De gebruiker identificeert zich en dient verschillende voorstellen in met betrekking tot acties geassocieerd met verschillende processen voor de exit uit de lockdown. Om de verwachte synergiën te creëren, werkt hij zijn ideeën gedetailleerd uit over de uit te voeren maatregelen. Betrokkenheid is essentieel: de kracht van dit initiatief hangt af van de relevantie van de voorstellen. De gebruiker kan ook conclusies insturen die reeds overeengekomen zijn met zijn eigen sector om ze met de hele gemeenschap te delen.