Bepaalt software straks publieksbereik?

Innovation / Media / News

Data-driven

De vraag is helder: is software in staat om publieksbereik te genereren? Voor professor Patrick Georges, neurochirurg van beroep, gespecialiseerd in cognitieve- en hersenwetenschappen en oprichter en coördinator van The Fiction Lab, is het antwoord volmondig ‘ja’. “Software en data laten toe om dingen uit te proberen, om nieuwe content te helpen vorm te geven,” zegt hij. Kan men dan voorspellen welke informatie die naar de hersenen wordt gestuurd een bepaalde emotie teweegbrengt? Ook hier is het antwoord positief. Patrick Georges en zijn team leggen zich toe op het begrijpen van mechanismen die publieksbereik kunnen genereren. “De stap naar de computer vertrekt vanuit de hersenen,” legt hij uit. “We weten al jaren dat bepaalde soorten informatie onmiskenbaar engendrent??? Verschillende vormen van interactie bij een welomschreven doelgroep.” Zijn Fiction Labo ontwikkelde de software Emotion Builder, die content analyseert en omzet in data. Zo kan een amplificatie van het bereik tot stand komen en wordt het risico op desinteresse vanuit de kijkers beperkt. “We weten hoe je stress-, blijdschaps- of identificatiereacties tot stand kan laten komen. Als je tijdens een programma of een film drie open vragen stopt, zal je bereik dalen. Als je de content koppelt aan data kan je je bereik beter plannen en aan de verwachtingen voldoen.”

House of Cards

Tot nu zoomde Patrick Georges in op massabereik, maar intussen in een tweede fase aangebroken. "Wij interesseren ons voor het individuele bereik zoals Netflix, Amazon en Youtube die kennen. Het zijn goedomschreven doelgroepen die onze databanken kunnen voeden en die vervolgens heel precies kunnen worden omgezet.” The Fiction Lab werkt al jaren samen met Amerikaanse media (zoals Netflix), zo liet Patrick Georges verstaan tijdens de voorbije MIPCom. Om in één moeite door de deur open te zetten voor producten van content. “Hoe meer content, hoe beter wij onze data kunnen verrijken op een wetenschappelijke manier,” stelt hij.