Bert Lauwers wordt nieuwsombudsman voor VRT NWS

Media / News / People

VRT-journalist Bert Lauwers neemt vanaf 1 januari de functie op van nieuwsombudsman. Hij volgt in die functie Tim Pauwels op, die in september na 6 jaar afscheid nam. Bert Lauwers werkte de afgelopen jaren al deeltijds bij het nieuwsombudsteam en kent de werking ​ goed. Hij was eerder verslaggever binnenland voor het televisiejournaal en daarna radioverslaggever rond sociaal-economische en Europese thema’s. Hij presenteerde ook een tijdlang het radionieuws.

Vanaf begin volgend jaar zal Bert als nieuwsombudsman samen met zijn team klachten van nieuwsgebruikers opvangen en volledig onafhankelijk van het VRT-nieuwscollege ​ beoordelen en beantwoorden. De nieuwsombudsman toetst vragen, opmerkingen of klachten over nieuwsdienstprogramma's af aan het redactiestatuut van VRT NWS en de Code voor de Raad van de Journalistiek. Het redactiestatuut garandeert de onafhankelijkheid van de nieuwsredactie, maar legt ook het beroepsethische kader vast. Hij krijgt daarvoor het volle vertrouwen van het nieuwscollege en de deontologische adviesraad. Bert Lauwers: "Het is een goede zaak dat de redactie beslist om de werking van het nieuwsombudsteam verder aan te houden, zeker in deze woelige nieuwstijden. Ik wil dit als opvolger van Tim Pauwels graag ter harte nemen. Een nieuwsombudsman is de bemiddelaar tussen de redactie en de mediagebruiker. De voorbije jaren heb ik ruimschoots kennis gemaakt met het nieuwsombudswerk. Ik blijf benieuwd naar relevante en zinvolle input van de kijker, de luisteraar en de lezer. Ik besef dat Tim grote schoenen achterlaat om in te stappen, ik ben hem vooral dankbaar voor de voorbije jaren. Ik besef dat dit geen makkelijke taak is, maar ik ben blij met het vertrouwen dat ik krijg.”

VRT NWS waardeert de feedback van nieuwsgebruikers en zal dan ook de komende jaren de interactiemogelijkheden verder blijven uitbouwen. Naast de knop om de nieuwsombudsman te bereiken op de pagina's van VRT NWS, komt er ook een mogelijkheid om nieuws te melden of feedback te delen op de regionale pagina’s. Bovendien heeft de nieuwsdienst permanent contact met nieuwsgebruikers via sociale media. Op die manier wordt interactie verder ingebed in de dagelijkse werking van VRT NWS en kunnen ​ gebruikers hun nieuws, suggesties en opmerkingen gemakkelijk delen.

 

Foto © VRT