Boetes voor twee lokale radio's

Media / News

VRMDe Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, legt Radio Maria Kortrijk en Radio Haspengouw elk 750 euro boete op voor het niet naleven van de zendvergunning. In beide gevallen stelt de VRM na onderzoek vast dat de lokale radio- omroeporganisaties niet meer uitzenden vanop de vergunde locatie maar vanop een nieuwe zendlocatie.

Op het moment van controle hadden beide radiostations geen wijziging van de zendvergunning ontvangen van de VRM. Een radio-omroeporganisatie dient op elk ogenblik de bepalingen van de geldende zendvergunning na te leven, dit overeenkomstig artikel 135 van het Mediadecreet. Iedere wijziging moet steeds worden aangevraagd aan de VRM en kan desgevallend pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning van de VRM.

Door het verhuizen van de zendinstallatie zonder de aflevering van een nieuwe zendvergunning af te wachten, hebben Radio Maria Kortrijk en Radio Haspengouw alle verplichtingen die gepaard gaan met de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan gekoppelde zendmogelijkheden miskend. Door het onvergund verplaatsen van de zendlocatie worden immers ook alle overige vergunde karakteristieken (zoals bijvoorbeeld antennehoogte, kabellengte, uitzendvermogen, ...) niet langer nageleefd. De VRM besluit Radio Maria Kortrijk en Radio Haspengouw elk een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.

De beslissingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de VRM.