Bolleke weurdt overal ter weireld officieel ‘Bolleke’

Design / Marketing / News / Retail

De-Koninck_Bolleke_GlassU merkt het ongetwijfeld al als u de voorbije weken in Antwerpen rondliep. Het amberkleurige De Koninck, door velen een 'Bolleke' genoemd doordat het (originele) glas bolvormig is, heet voortaan gewoon Bolleke. Zoals ze vanuit de Sinjorenstad zelf laten weten in het Algemeen Beschaafd Antwerps: “Veur maa een Bolleke.” ’t Bier van de Keuninck is just zoe streekgebongde gelak de Kathedroal, ’t MAS en Rubes. Gin Wongder dat d’Antweirpenoare zoe fier zen oep hun bier. Ze goaven et zelfs een koosnoamke. Gin lieveke, schatteke of zuuteke, mor wel ’t liefkozende ‘Bolleke’, nor ’t typisch bolveurmig glaske woaruit De Keuninck weurdt gedroenke. Noemt da na koppig, halsstarrig of vastbeslote: den Antweirpenoar bleef volhaawe en waaigert da bier baa zennen echte noam te bestelle. En zie, den oanhaawer wingt: De stadsbraweraa waarpt den hangddoek in de ring en geft den Antweirpenoar zen goesting: De Keuninck weurdt officieel ‘t ‘Bolleke’.

Sings achtiengdreiëndeirtig weurde de bierrekes van De Keuninck gebraawe oan de Mechelsestiënweg in Antweirpe. Intusse is De Keuninck de auwdste actieve braweraa in de Antweirpse binnestad en de braweraa ee de oep iën noa auwdste handelsregister numero van de Koekestad, noa de Zoo. De stadsbraweraa is fier oep diejen dichte link me Antweirpe en da pruufde. De Keuninck brengt de smoak van ’t Stad: van ruige dokke en volle terraskes, van bakfietse en zomeravongde oan’t Scheldt. Iël ’t Stad vervat in iën fleske. En die lifde is wederzaads: den Antweirpenoar goa veir veur zen favoriete bier. Mor ge moet da pertang ni letterlek neme, want ge moet noêit te veir zuuke nor een fris getapt Bolleke. Ge vingdt da Antweirps icoon ni alliën in de Baar van De Keuninck oep de braweraa zelf, mor oek in ieder café en oep ieder terraske in ’t Stad.

Alhoewel datter ‘De Keuninck’ oep et etiketje stoa, weurdt het bier deur de Sinjore in’t plat Antweirps ‘Bolleke’ genoemd. ’t Oorspreunkeleke mongdgebloaze bol glas oep hoêge vuut, geproduceerd deur ‘les Gobeleteries du Hainaut’ is na een verzoamelstuk. Echt liefemmers savoerere een ‘Bolleke’. Den iërsten teug die ’t schoam oan de bovelip achterloat, prikkelt de smoakpapillekes oangenoam terwaal de neus da typisch aroma verweirkt. En goe geschoenke glas verzekert nen dikke cremmerige schoamkroag. Tot de lesten teug bleft da romig loagske schoam in’t glas. De Stadsbraweraa geft den Antweirpenoar na zen goesting: ’t Bolleke weurdt oek echt een Bolleke. Ginne zwaans. ’t Etiket weurdt oangepast, mor de smoak bleft ’t zelfste."