Bonka Circus maakt belofte aan VSV

Crea / News

Beloofd_Campagnebeeld1_20170822Na een openbare aanbesteding heeft de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) het Leuvense Bonka Circus uitgekozen om tot eind 2018 de sensibiliseringscampagnes in opdracht van de Vlaamse overheid uit te werken. De kinderzitjes-campagne is de eerste campagne van het project 'Beloofd' waarbij Vlamingen worden opgeroepen de belofte uit te spreken om hun lievelingen veilig vast te klikken. De campagne loopt langs de Vlaamse wegen, op radio, op de achterruiten van de bussen, op de parkings van de cinemacomplexen en op digitale en sociale media.

De VSV voert sinds 14 augustus en tot 3 september een affichecampagne langs de Vlaamse hoofdwegen. Op de affiche zien we een kind op de achterbank van een auto, veilig vastgeklikt in een aangepast zitje, met daarbij de slogan ‘Mama heeft beloofd me altijd vast te klikken’ en de baseline ‘Beloof het ook op beloofd.be. De affiche bestaat in drie versies, met mama, papa en oma. Verder zijn er twee radiospotjes waarin BV’s Siska Schoeters en Guga Baul aan hun kinderen beloven om hen altijd veilig vast te klikken, en de luisteraars oproepen om dat voorbeeld te volgen op beloofd.be. De spotjes zijn van 14 tot 27 augustus te beluisteren op Q music, MNM en Studio Brussel.

« Door ouders en grootouders aan te sporen om concreet de belofte uit te spreken dat ze hun kind of kleinkind altijd correct zullen vastklikken, en hen bovendien aan te zetten om die belofte te delen via de website beloofd.be, wordt de boodschap heel persoonlijk, wat de impact van de campagne vergroot, » klinkt het bij Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de VSV. « Mettertijd zullen we het beloofd-concept ook uitbreiden naar andere verkeersveiligheidsthema’s zoals afleiding aan het stuur of overdreven snelheid. Het is onze bedoeling om ‘Beloofd’ te laten uitgroeien tot het koepelproject voor alle Vlaamse verkeersveiligheidscampagnes. »

De ‘Beloofd’-campagne loopt ook via gerichte advertenties op sociale media en via populaire blogs. Verder verspreidt de VSV in samenwerking met Ethias en Test Aankoop een informatiefolder over kinderzitjes.

Beloofd_Campagnebeeld3_20170822

Beloofd_Campagnebeeld2_20170822