Bowling zonder ballen met Gaia

Crea / News

Bowling GaiaIn België castreren de meeste varkensboeren de biggen nog altijd zonder verdoving, wat extreem pijnlijk is voor de dieren. GAIA vroeg aan Bowling om dit mee te helpen aankaarten. Wallonië staat in het debat al heel wat verder dan Vlaanderen. De communicatie vroeg dan ook een gediversifieerde aanpak voor de twee landsdelen.
In Vlaanderen maakte Bowling een opvallende radiospot om het debat terug op gang te brengen. De radiospot zorgde er niet alleen voor dat het brede publiek nogmaals op de hoogte werd gebracht van deze pijnlijke praktijken. Het creëerde ook heel wat persaandacht voor het onderwerp. Het debat werd hierdoor geopend en de verschillende spelers krijgen de mogelijkheid hun standpunt te verduidelijken. Door de extra media-aandacht heeft de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat GAIA uitgenodigd tot een overleg ivm biggencastratie-kwestie. Hopelijk komen beide partijen tot een goed voorstel.

In Wallonië werd er dan weer ingezet op een stijlvolle TV-spot, die de politici uitnodigt om te stemmen voor het wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofde castratie van biggen. Deze spot werd ondersteunt door een ludieke DM-actie. Alle politici kregen twee balletjes ( die gebruikt werden in de tv-spot) gewikkeld in een slager-papiertje met nogmaals de oproep om te stemmen voor het verbod.

 
Credits
Klant: Gaia
Contactpersoon: Michel Vandenbosch, Ann De Greef
Agency: Bowling
Creatie: Christophe Ghewy
Art director: Jan Sidgwick
Project manager: Marilyn Blondé
Productie: Borgerhoff en Lamberigts
Sound: Sonicville