Brengt het iets op, dat tweede scherm?

Vertaalde artikels

Met de komst van de digitale media wordt televisie steeds meer bekeken op andere schermen zoals computers, smartphones of tablets. Die mogen echter niet worden gezien als concurrenten. Integendeel, ze verrijken elkaar, maken gebruik van elkaars specifi citeit en bevorderen de interactie met de kijkers. Troeven die ook de reclamecontent ten goede kan komen. De nieuwe reclamemarkt staat nog in de kinderschoenen maar zal snel succes kennen. Er zal dus misschien een nieuw economisch model moeten worden bedacht dat beantwoordt aan de kenmerken van deze nieuwe soort van reclame.