Bridgeneers geeft zijn mening (en hoopt van u hetzelfde)

Crea / News

Alles evolueert. Maar wat met onze democratie en staatsstructuur? Voor het eerst in de geschiedenis van ons land wil de federale regering dat iedereen daar zelf zijn mening over geeft. Daarom lanceert ze het platform eenlandvoordetoekomst.be, waarop burgers ouder dan 16 jaar (Belgen en inwoners van België) hun stem kunnen laten horen aan de hand van open vragen. Om dit platform bij iedereen bekend te maken en zoveel mogelijk mensen ernaartoe te leiden, schakelde de regering Bridgeneers in.

Hoe moet onze toekomstige staatsstructuur eruitzien? Wie zou welke bevoegdheden moeten hebben? Welke rol wil de burger zelf? Hoe organiseren we best de verkiezingen? De federale regering wil voor deze belangrijke thema’s graag rekening houden met de mening en ideeën van burgers, het middenveld, de academische wereld, lokale overheden en experten. De bedoeling is om een breed maatschappelijk debat op gang te brengen via eenlandvoordetoekomst.be. Dit online platform zal gedurende zes weken toegankelijk zijn (25 april - 5 juni 2022) in de drie officiële landstalen.De resultaten zullen gebundeld worden in een verslag voor de regering. “Dit verslag zal als belangrijke input dienen voor de vernieuwing van onze democratie en de voorbereiding op een toekomstige staatshervorming. Op basis van de inzichten en ideeën die via het platform binnenkomen, kunnen we de verdere dialoog aangaan”, aldus ministers Verlinden en Clarinval. 

Brede communicatiecampagne naar breed publiek

Hoe leid je zoveel mogelijk burgers naar dit online platform? Communicatiebureau Bridgeneers vertaalde de moeilijke materie in een toegankelijke campagne. Alles in ons leven evolueert, zo hebben we bijvoorbeeld al lang geen koekoeksklok meer in huis, betalen we meer en meer elektronisch en hebben vrouwen nu stemrecht, maar wat met onze democratie en staatsstructuur? Daar kan jij nu je mening over geven op eenlandvoordetoekomst.be. Deze boodschap weerklinkt in een tv-spot, in radiospots en in een social mediacampagne. Bridgeneers zorgde ook voor de persaanpak en voor de communicatie naar de lokale overheden.