Broederlijk Delen en Bridgeneers stunten met afspanactie

Crea / News

Broederlijk Delen heeft de afspanacties opgeëist die in verschillende steden in Vlaanderen en Brussel plaatsvonden. De linten dragen de boodschap voorbehouden voor de happy few. Dit heeft alles te maken met de campagne die al enkele jaren in het teken staat van de strijd tegen globale ongelijkheid en de nood aan verandering van ons economisch model.

In de nacht van maandag op dinsdag (15 op 16 februari) werden op verschillende plekken in Vlaanderen en Brussel parken, bankjes, speelpleinen, fietsenstallingen en winkelparkings afgesloten. Voorbehouden voor de happy few. Met deze opmerkelijke actie lanceerde Broederlijk Delen zijn jaarlijkse vastencampagne. Bridgeneers stond in voor de strategie en het concept van de campagne.

Voorbehouden voor de happy few is uiteraard niet de nieuwe campagneslogan van Broederlijk Delen. “We willen de aandacht vestigen op het feit dat er teveel rijkdom, welvaart, kansen en mogelijkheden geconcentreerd zijn bij een kleine groep, de happy few. Met als gevolg dat de grote meerderheid van de mensen wereldwijd niet genoeg heeft om waardig te leven,” klinkt het bij de organisatie. “Zo lijden 690 miljoen mensen honger, zijn 2 miljard mensen ondervoed, moet bijna 50% van de wereldbevolking rondkomen met minder dan 4,5 euro per dag, kunnen 258 miljoen kinderen niet naar school en hebben de 22 rijkste mannen ter wereld samen meer dan alle vrouwen in Afrika...”

Nochtans biedt de planeet, als we ze fair en duurzaam beheren en verdelen, alles om iedereen goed te laten leven. De happy few, en daar hoort de meerderheid van de mensen hier in België ook bij, zijn met een rotvaart alles aan het opsouperen. Natuurlijke rijkdommen, vruchtbare landbouwgronden, oceanen, oerbossen en onze biodiversiteit. Het moet er allemaal aan geloven.

Delen en hérverdelen

Broederlijk Delen blaast dit jaar zestig kaarsjes uit, en dat in een jaar waarin de organisatie voor het tweede jaar op rij actie voert onder corona. Al zestig jaar weten we dat in delen en hérverdelen de oplossing te vinden is voor de sociale en ecologische uitdagingen waar we voor staan. De Covid-crisis heeft de fouten in het economisch systeem open en bloot op tafel gelegd en ze helaas nog verder uitgediept. De pandemie toont ook aan dat samenwerking en solidariteit onder alle mensen cruciaal zijn om onze problemen krachtdadig het hoofd te bieden.”

Leven met genoeg

Delen en herverdelen betekent ook beseffen dat wij het met iets minder moeten doen. Versoberen en vertragen om onze levenskwaliteit en die van anderen weer te doen toenemen. De Covid-crisis zet de puntjes op de í over wat aan waarde wint: meer tijd met onze naasten en échte ontmoetingen, natuur in de buurt, gezondheid. “Wij roepen iedereen op om dit vast te houden en te koesteren en de schadelijke ballast van onze levensstijl op te geven zodat we eerlijk kunnen delen met zij die meer nodig hebben, hier en elders,” besluiten ze bij Broederlijk Delen.