We Go en Brussel Mobiliteit joinen the move

Crea / News

Mobiliteit is sinds jaren een hoofdbreker voor Brussel. Een onderwerp dat de gebruikers ervan zowel verenigt als verdeelt. Sommigen voelen zich te weinig beschermd, anderen voelen zich uitgesloten of hebben klachten over de service. Zoals andere grootsteden moet ook Brussel daarom haar manier van bewegen volledig herdenken. Dit is de uitdaging: de groeiende nood aan mobiliteit combineren met de economische ontwikkeling, met aandacht voor de verbetering van de levenskwaliteit en oog voor duurzame ontwikkeling. Een noodzakelijke opdracht voor de ontwikkeling van Brussel.

Brussel Mobiliteit heeft besloten een campagne te lanceren om de aandacht te vestigen op het belang van deze opdracht en op de noodzaak om de burger te mobiliseren rond dit grote project. De uitwerking van deze campagne werd toevertrouwd aan We Go (Tramway21 en Verhulst and Friends).

“Het is belangrijk dat Brussel Mobiliteit zich niet enkel positioneert als instelling maar ook als een vector
voor de mobilisering rond een betere mobiliteit. Onze agenten, onze partners, de burgers vormen samen één gemeenschap die zich inzet om de mobiliteit in Brussel te verbeteren, met aandacht voor de duurzame ontwikkeling en in lijn met het nieuwe gewestplan voor mobiliteit GoodMove,” zegt Camille Thiry, verantwoordelijke communicatie en woordvoerster van Brussel Mobiliteit.

Van Brussel Mobiliteit een burgermerk maken...

Met als doel een beter leven in Brussel via een andere mobiliteit. Want de tijd is rijp voor een globale visie op de mobiliteit, die de gebruikers verenigt rond een toekomstvisie en hen uitnodigt om een gemeenschappelijk doel na te streven.

De campagne vestigt de aandacht op deze spirit en op een nieuwe manier om naar mobiliteit te kijken. Brussel Mobiliteit stelt hier een visie voor op de mobiliteit die verenigt (gebruikers, actoren, influencers) en bijdraagt tot een vreedzame gemeenschap die bereid is om nieuwe vormen van mobiliteit uit te proberen en te combineren in functie van het moment.

  • Het creëren van een burgermerk dat ten goede komt aan zowel het individu als aan de gemeenschap. Een merk dat de burgers betrekt als de belangrijkste actoren en tevens begunstigden van de mobiliteit.
  • Het creëren van een merk dat verenigt en dat diverse oplossingen voorstelt die elkaar aanvullen en versterken. Een levendig merk dat voortdurend in beweging is, empathisch, dat open staat voor nieuwe ideeën en dat vertrouwen heeft in de kracht van de burgers om de stad te veranderen.

Dit alles met een verbindende oproep tot actie voor de actoren, de gebruikers, de lokale besturen en de gebruikelijke of de occasionele partners. Met één en hetzelfde credo...

«JOIN THE MOVE»

De beweging is van start gegaan. “Laten we er met z’n allen aan deelnemen om ze te verrijken en ze zich eigen te maken.” De campagne loopt in de bioskopen, het web, outdoor, SoMe en op de radio... met een nieuwe huisstijl die er voor zorgt dat alle uitingen van Brussel Mobiliteit ook aan haar worden toegeschreven.

 

Credits

CLIENT : Bruxelles Mobilité – Brussel Mobiliteit CONTACT : Camille Thiry
AGENCY : We Go (Tramway21 & Verhults and Friends)

PROJECT LEADERS : Thierry Goemanne, Michel Huvenne STRATEGY : Madeleine Leclercq, Jérôme Jaumotte

CREATION : Sophie Norman, Alain Dressou, Dirk De Smet, François Daubresse, Marco Calant, Nigel Bishop, Thierry De Swaef

GRAPHICAL ART WORK : Shanti Botman, Lilas Heinix, EXECUTIVE PRODUCER : Sophie Gunsbourg PRODUCER ASSISTANT : Camille Gilbert
DIRECTOR : Manu Coeman

DOP : Sander Vandenbroucke / Patrick Otten PHOTOGRAPHER : Sander Vandenbroucke 1ST AD : Adrien Berlandi
1ST AC : Didier Frateur

2ND AC : Sofie Van Bos
CHIEF GRIP : Benjamin Speyer PILOTE : Lester Otten
LOCATION MANAGER : Dimitri Horlait STAGE MANAGER : Thomas Ruelle EDITOR : Benoit Baudson
GRADING : Xavier Dockx
MUSIC : Nicolas Vandooren
SFX : Nicolas Vandooren
SOUND : Nicolas Vandooren
WEB & SoMe : Lilas Heinix
CASTING : We want you

SPECIAL THANKS TO :

Mortierbrigade, vo-citizen (summer activations) Robert & Marien (media)