Bureaucommissie: UBA betreurt onduidelijkheid

15

Media / News

15In juni 2015 besloot Medialaan om de bureaucommissie van 15% af te schaffen vanaf 1 januari 2016 met als doel in een convergerende en digitale wereld meer uniformiteit te krijgen.

"De adverteerders zagen in de afschaffing van de bureaucommissie een stap in de juiste richting voor een transparanter prijsbeleid en waren vragende partij voor een harmonisering (cfr. UBA Position paper dd. november 2015).," zo meldt de UBA vandaag. "Het oorspronkelijk goed bedoeld initiatief heeft helaas niet geleid tot een eenduidige implementatie. De verschillende regies hebben gekozen voor verschillende systemen en dit zorgt voor onduidelijkheid."

"UBA is voorstander om de voormalige bureaucommissie en de nog bestaande surcommissie in mindering te brengen van de bruto-tarieven, maar dan op een eenvormige en transparante manier. De adverteerders vragen een verdere harmonisatie en een uniform systeem, wat meer transparantie en duidelijkheid in de prijszetting van media kan brengen. Dit standpunt wordt toegelicht in het vandaag gepubliceerde UBA Position Paper."

De volledige Position Paper is te vinden in het Knowledge Center van de UBA.