Carbon Neutral Planning, the new Maxus normal

News / Sustainability

In het voorjaar van 2021 presenteerde Maxus met veel trots, toewijding en enthousiasme de ‘Carbon Calculator’. Een tool die CO2 neutrale mediaplanning mogelijk maakt, in nauwe samenwerking met het Belgische bedrijf CO2logic.

Ondertussen volgden al vele adverteerders voor enkele of al hun campagnes dit initiatief en bouwden zo mee aan een mooiere toekomst. "Enkel samen kunnen we deze leidende rol opnemen in de omslag naar CO2-neutrale mediaplanning," luidt het bij Maxus. In 2022 gaat Maxus nog een stap verder en zullen ze de ‘carbon neutral planning’ hanteren als 'the new normal' en dit bijgevolg toepassen op alle mediacampagnes van alle klanten. Maxus ziet de toekomst alvast groenkleurig.