Caroline Pauwels bestuurder Roularta

Media / News / People

Caroline PauwelsNa het ontslag van. Marc Verhamme als onafhankelijk bestuurder heeft de raad van bestuur van Roularta Media Group op voordracht van het benoemings- en remuneratiecomité, prof. dr. Caroline Pauwels, gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder. Aan de eerstkomende algemene vergadering zal gevraagd worden om deze benoeming te bevestigen.
Prof. dr. Caroline Pauwels is rector van de Vrije Universiteit Brussel. Ze studeerde filosofie en communicatiewetenschappen en is sinds 1989 verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen, waar ze bij de rectorwissel het vakgroepsvoorzitterschap doorgaf. Ze promoveerde in 1995 op een onderzoek dat zich toespitste op het audiovisueel beleid van de Europese Unie (EU). Aansluitend hierop heeft ze zich gespecialiseerd in Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector. Van 2000 tot 2016 was Caroline Pauwels directeur van het onderzoekscentrum SMIT, dat zich specialiseert in de studie van informatie- en communicatietechnologieën, zo een 70-tal onderzoekers telt, en sinds 2004 deel uitmaakt van iMinds, dat in 2016 fuseerde met IMEC. SMIT onderzoek spitst zich onder andere toe op ‘Digital Health’, met oog voor bestaande en toekomstige digitale toepassingen rond e-care, wellbeing en robotica.  Binnen iMinds leidde Caroline Pauwels het Digital Society-departement dat onderzoeksgroepen van Gent, Leuven en Brussel samenbrengt. Ze kreeg in 2014 de binnenlandse Francqui-leerstoel van de Universiteit van Gent en tussen 2012 en 2016 was ze houder van de Jean Monnet Chair. Bijkomend zetelt ze in verschillende raden van bestuur, functioneerde ze als regeringscommissaris bij de VRT en is ze lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.