Carrefour beloont leveranciers voor klimaataanpak

Carrefour

Awards / Media / News

Carrefour
Op 19 en 20 november 2015 bracht Carrefour in Parijs de tien winnende projecten samen van de 'Grote klimaatuitdaging voor leveranciers', dat ondernemingen in de kijker zet die concrete projecten voor het klimaat ondersteunen, zoals de afvalvermindering, de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, de bescherming van de biodiversiteit en de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. Via dat project kon Carrefour projecten identificeren en in de kijker zetten die een voorbeeld zijn voor anderen en samenvallen met de doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2050 te verminderen met 70 %.
De tien winnaars werden in eigen land bekroond door een jury bestaande uit experts, journalisten en ngo’s, die op zoek gingen naar de meest innovatieve oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zich baseerden op de behaalde resultaten. De Belgische winnaar, Groupe Dumoulin, komt uit Seilles in de provincie Namen. De groep wil aangepast veevoeder aanbieden aan producenten van vleesrunderen. Een groot deel van het methaan in de atmosfeer (11 % van de broeikasgasuitstoot in België) wordt veroorzaakt door herkauwers. De testresultaten wijzen op een vermindering met 30 % van de methaanuitstoot. In de toekomst wil het bedrijf het concept uitbreiden naar de volledige sector van de rundvleesproductie. Zo zou de doelstelling voor de Belgische landbouwsector om de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 te verminderen met 2 % kunnen worden behaald.