ChatGPT: "Ik garandeer geen wetenschappelijke waarheid of juistheid"

4schools / Innovation / News

ChatGPT is niet om te lachen. Echt waar. Of niet waar? Want ChatCGP – een AI-model ontwikkeld door OpenAI – kan niet garanderen dat de antwoorden die het geeft, ook correct zijn. Bonne chance, luie studenten en werknemers?

We hadden het met ChatGPT over de voor- en nadelen van het gebruik van die modellen, over het gebruik van al dan niet auteursrechtelijk materiaal en over humor.

Spoiler alert: onder de laag van beleefd verwoorde antwoorden zitten nog veel onzekerheden. Maar laten we eraan beginnen, vooreerst met de antwoorden op vragen naar voor- en nadelen van ChatGPT (volgens ChatGPT zelf).

Lees het volledige gesprek in Room2902.