CIM gunstig voor dagbladpers

CIM

journaux
Als er al een zekere contradictie zit tussen de cijfers over het aantal verdeelde exemplaren (dalend) en die over het bereik (bevredigend), dan is het des te interessanter om zich even over de semantiek van beide barometers te buigen. Als we enkel naar de oogst van CIM Pers 2015 kijken, dan zien we dat de kranten nog steeds in vorm zijn. « De dagbladpers bereikt nog altijd 50% van de bevolking, en dat al 15 tot 20 jaar. Je kunt wel zeggen dat het een zieltogend medium is, maar dat vertaalt zich niet in het CIM, » zegt Michel Robert, partner bij het mediabureau Robert & Marien. «Als je de oefening maakt om het papieren bereik te isoleren, dan zie je dat tien jaar geleden 4.890.000 personen werden bereikt, of 50,4% van de bevolking. Vandaag worden 4.688.000 mensen bereikt, of 48,8%. De daling is dus miniem te noemen.»

Michel Robert - Robert & Marien

Michel Robert - Robert & Marien


Voor een cartesiaanse geest is het niet eenvoudig om een klare kijk te krijgen op de parallellen met de cijfers over de betaalde verspreiding, die duidelijk in verval zijn. Dat verdient een woordje uitleg, vindt ook Michel Robert: «  Mensen kunnen print en digitaal mengen. Je moet daar voorzichtig mee zijn en bekijken hoe dat evolueert. Het CIM ondervraagt 10.000 personen, maar dat zijn er tweemaal 5.000. Cim Pers 2015 loopt van juni 2014 tot 31 mei 2015. Het eerste semester loopt gelijk met de vorige studie, CIM 2014 Golf 2. De huidige dalingen en stijgingen slaan op de 5.000 nieuw ondervraagde personen. Als een titel met 12% stijgt, geldt dat voor die 5.000 nieuw ondervraagde personen. Je zou zelfs kunnen zeggen, als je geen rekening houdt met het feit dat het om nieuw ondervraagde personen gaat, dat men tweemaal 12% heeft ! Daarmee loop je op glad ijs… Je zou moeten bekijken of door die personen wordt gedacht ‘Kranten, ik bekijk die enkel nog via het internet’. Is er een standaardinterpretatie voor deze vraag ? » En wat de verkoop betreft is de onlineconsumptie goed voor niet meer dan 7%. Een kleine minderheid, maar voor het gedrag is er sprake van een versterkend effect.
Laat ons ook even kijken naar de bijdrage van het digitale tot het aantal lezers. « Voor Sudpresse bestaat die bijdrage uit 25% meer lezers. Aan Franstalige kant gaat het doorgaans om 30 tot 40% meer lezers, behalve bij la Libre, dat op +44% zit ! De Standaard zit op +53%. In Vlaanderen zijn er meer lezers die de pers raadplegen via pdf of apps, » stelt Michel Robert vast. De Vlaamse pers kan bogen op een CIM die binnen de normen blijft, terwijl haar pendant in het zuiden lezers ziet weglopen. Te noteren valt dat de nummer 1, beide markten samen, HLN is. Dat, hou u vast, meer dan een miljoen papieren lezers heeft… en 1.845.680 voor totaal « brand » ! Laten we ook even halft houden bij het duo De Tijd (1,6% van de bevolking) en L'Echo (1,4% van de bevolking), altijd en geheel volgens de logica der dingen ondervertegenwoordigd. Dat duo gaat er in het zuiden met 7,70% op vooruit en zakt in het noorden met 9,30%. Commentaar van onze observator: « Men selecteert niet op basis van de voorpagina, maar op basis van de redactionele inhoud en de segmentering. »
Cijfers: CIM 2015 Dagblad