CIM onderstreept ambities met nieuwe voorzitter Stefan Lameire

News / People

Met de snelle veranderingen in de mediaconsumptie en reclame-trading evolueren ook de verwachtingen en noden van de media, reclameregies, adverteerders en mediabureaus. Het bestuursorgaan van het CIM verwacht dat het CIM goed inspeelt op deze evoluties, en oplossingen aanreikt over de grenzen van offline en online heen.

Om die reden is het mandaat van de voorzitter uitgebreid. Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat hij de visie en missie van het CIM scherpstelt en een strategie uittekent waardoor het CIM ook in de toekomst relevant blijft voor al zijn stakeholders. Er is daarom gezocht naar iemand met de nodige expertise en ervaring over de grenzen van alle media heen. Iemand die ook het algemene belang van de advertentie- en mediamarkt voor ogen heeft. Het CIM heeft dat profiel gevonden in de persoon van Stefan Lameire. Die begon zijn carrière aan adverteerderszijde bij Unilever. Daar werd hij na een aantal jaar opgepikt door DPG Media, waar hij even de marketing voor de magazines verzorgde om dan de TV-regie te leiden. Nadien deed hij hetzelfde in het zuiden van het land bij RMB. In 2010 vervoegde hij zich bij out-of-home speler Clear Channel als CEO van de Belgische en de Zwitserse business units, en de laatste jaren, als verantwoordelijke voor sales, marketing en de digitale transformatie op groepsniveau vanuit de hoofdzetel in Londen.

Sinds 2020 ondersteunt Stefan Lameire verschillende bedrijven uit diverse sectoren op het vlak van strategie, commercial excellence en people & culture. Deze zomer werd hij partner bij Business Markers, een atypisch advies- en implementatiebedrijf. Stefan Lameire: “Deze opdracht voelt een beetje als thuiskomen. Ik ben de evolutie van het Belgische medialandschap altijd blijven volgen, en vertrouwd met de uitdagingen die er liggen: de integratie van offline en online over alle media heen, een holistisch beeld van het wisselende gebruik door de consument van verschillende mediatypes en mediamerken, meer accurate info over wie waar wanneer in contact komt met een reclameboodschap, en het spanningsveld tussen lokale media en de internationale machtsblokken. Er ligt een moeilijke evenwichtsoefening waarbij heilige huisjes aan de kant zullen moeten worden geschoven, en waar de ambitie moet zijn ‘to grow the pie’. Ik kijk er alvast naar uit om terug te connecteren met een aantal oude bekenden en tal van nieuwe gezichten te leren kennen in de hoop dat we allemaal samen een toekomst kunnen creëren waarbinnen het CIM discreet zijn centrale rol kan blijven spelen op het speelveld van media, adverteerders en mediabureaus.”

Alvast enkele reacties binnen het CIM:

Stef Peeters (CIM): “Ik ben bijzonder opgetogen over de nieuwe voorzitter. Niet alleen heeft het bestuursorgaan met Stefan iemand gekozen met een brede media-ervaring en een indrukwekkende staat van dienst. Door de voorzitter initiatiefrecht te geven, kunnen moeilijke dossiers kordater aangepakt worden. Ik verwacht alvast veel van onze samenwerking. ”

François Chaudoir (Space - UMA): ”Stefan heeft een buitengewone plurimedia ervaring zowel in het noorden en het zuiden van het land als in het buitenland, de nodige diplomatieke vaardigheden, een scherpe strategische visie, en de wil om dossiers te doen vooruitgaan. Hij is de geknipte man voor het CIM in deze tijden van diepgaande mutaties. Ik wens hem veel geluk bij deze moeilijke maar tegelijk essentiële missie. Hij kan alvast rekenen op mijn volledige steun.”

Wilfried Celis (DPG Media - VIA): “Wij zijn bijzonder verheugd met Stefan als voorzitter! Zijn rijke background, strategische visie en verbindingskracht zullen het CIM richting geven en klaarstomen voor de uitdagingen van morgen.”

Bart Swings (Luminus - UBA): “Bij het opstellen van de nieuwe rol van de voorzitter voor het CIM en de beschrijving van de vereiste kwaliteiten, ga je altijd uit van de ideale kandidaat. Het is fijn om te zien dat Stefan deze desiderata ruimschoots invult. De uitdagingen voor het CIM zijn groot en veelzijdig maar met Stefan aan boord kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoetzien. Ik kijk dan ook graag uit naar onze samenwerking in het Bureau en Bestuursorgaan.”