CIM past broncodes aan

CIM

CIM / News / Research

CIM
Vanaf 1 september voegt het CIM een nieuwe broncode toe aan de TV TAM-meting: Connected TV. Dat staat voor “elk televisietoestel dat is aangesloten op internet, hetzij rechtstreeks (Smart TV of Connected TV met Wifi of ethernet verbonden met het internet), hetzij onrechtstreeks, bijvoorbeeld via Chromecast of Apple TV.”
Kijkgedrag dat niet via audiomatching aan een zender wordt toegewezen, zal voor dergelijke toestellen voortaan worden geklasseerd als Connected TV. Dat kan echter niet gelijkgesteld worden met internetgebruik (apps, Netflix, …) op televisie. Er kan immers ook klassiek gekeken worden naar televisie-inhoud die niet gereferenced is. Omgekeerd kan via een app naar recente televisie-inhoud gekeken worden die wel gereferenced is. Dit zal als TSV worden toegewezen aan de zender die deze inhoud heeft uitgezonden. De broncode Connected TV zal dus enkel indicatief zijn, en geeft geen juist beeld van internetgebruik op televisie.
In de komende maanden zullen de technici van GfK de installaties van de panelleden aanpassen aan deze nieuwe situatie. Tegelijk wordt de dvd-categorie hernoemd tot DVD + Perif. Ook andere peripherals worden soms door de installateur in deze categorie ondergebracht. Een Playstation waarvan het gezin aangeeft dat die frequent gebruikt wordt om dvd's te bekijken wordt immers als dvd gedefinieerd. En vanaf 1 september zal PAY TV niet meer gebruikt worden, omdat bij betaaltelevisie in de praktijk geen aparte randapparatuur meer gebruikt wordt. Deze broncode blijft echter beschikbaar in de software voor historische analyses.