CIRÉ en Bonjour stemmen solidair

Crea / News

CIREAl meer dan 60 jaar werkt CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) aan de kwestie van asielzoekers, vluchtelingen en vreemdelingen met of zonder een verblijfsvergunning. Migratie, de opvang van asielzoekers, de regularisatie van mensen zonder papieren, het beleid van opsluiting en uitzetting van vreemdelingen en de integratie van deze mensen in onze samenleving vormen de kern van haar activiteiten en reflecties.
Met het oog op de verkiezingen van volgende maand lanceert CIRÉ nu de campagne “Je vote solidaire”. Het doel is om burgers in staat te stellen gedetailleerde informatie te verkrijgen over migratiekwesties en om een geïnformeerde keuze te kunnen maken op 26 mei 2019. Deze campagne, gerealiseerd door Bonjour, wordt uitgerold via een website, videoclip en brochure.