Com&co zet Multimodaal.Vlaanderen en slimme logistiek op de kaart

Crea / News

Tegen 2030 schuiven we met z’n allen 25 minuten langer in de spits om amper 50 kilometer af te leggen. Alleen een omslag naar slimmere logistiek en alternatieve transportmodi kan het tij keren. Om die missie en het bijbehorende adviesaanbod van Multimodaal.Vlaanderen in de kijker te zetten, tekende Com&co met ‘Gewoon logisch’ een creatief concept en dito contentcampagne uit.

Van de baseline over het campagnebeeld tot de content: het uitgewerkte concept framet multimodaal transport als de slimme, logische keuze om een positieve verandering teweeg te brengen. Zo draait de visuele ondersteuning bijvoorbeeld rond een ‘evidente’ puzzel die logisch in elkaar past. Verder maakte het bureau een reeks ambassadeursvideo’s waarin bedrijfspioniers vertellen waarom de stap naar efficiënte en duurzame logistiek voor hen vanzelfsprekend was. Dit om de aandacht van de doelgroep – CEO’s, bedrijfsleiders, logistieke managers enzovoort – te trekken en hen naar de website van Multimodaal.Vlaanderen te loodsen. Maar minstens even belangrijk was om ervoor te zorgen dat de bezoekers het aanbod van het adviespunt begrijpen en vertrouwen. Daarvoor schreef Com&co onder andere getuigenissen van pioniers en blogartikels vol praktijkinzichten van multimodale experts.

Met een combinatie van hub- en helpcontent zette het bureau in op drie hoofddoelstellingen: meer bekendheid voor het aanbod van Multimodaal.Vlaanderen (branding), het positioneren van de organisatie als thought leader en aanspreekpunt rond mobiliteit (relatie) en het sensibliseren van bedrijven alsook het vergaren van concrete contacten (actie).

“Dankzij deze campagne konden we niet alleen ons netwerk vergroten, maar kregen we ook nieuwe inzichten in onze doelgroepen. Ook niet onbelangrijk; het was erg fijn samenwerken met de mensen van Com&co,” zegt Michèle Aerts, communicatieverantwoordelijke van Multimodaal.Vlaanderen.

Marieke Van Ooteghem, accountmanager voor Multimodaal.Vlaanderen, besluit: “Het was fijn om mee te werken aan een project met een duidelijke maatschappelijke doelstelling. Dat geeft veel voldoening aan het hele team: het gevoel dat je kan bijdragen aan een belangrijk thema in onze samenleving. Dat we voor deze campagne bovendien met heel wat geëngageerde ondernemers in gesprek mochten gaan over duurzame mobiliteit, was de kers op de taart.”