Communityvorming: corebusiness van media?

Media / News

Mediaspecs 10-6Op 29 februari 2008 zag Bart Kuypers het eerste contract getekend (door Rik Provoost van ZenithOptimedia, pour la petite histoire) voor de mediadatabank van zijn nieuw bedrijf MediaSpecs. Tien jaar later, op 1 maart, want 2018 is geen schrikkeljaar zoals 2008, werd dat gevierd met een mediaseminarie in het Brusselse kunstencentrum Wiels. Na het welkomstwoord van Bart Kuypers gaf Mike Koedinger toelichting bij de manier waarop het Luxemburgse Maison Moderne een (rendabel) ecosysteem uitbouwde rond het magazine Paperjam, gebaseerd op credibiliteit, (digitale) sterkte en monetisatie (via een club, die een beroep doet op memberships en sponsoring).Mediaspecs 10-8Benoît Rosier van L’Avenir beschreef hoe het Franstalige mediamerk een hechte community wist op te bouwen. Rosier wees op de lange voorgeschiedenis van L’Avenir, waarvan de eerste titel le Courrier de l’Escault al in 1829 (!) verscheen. Grote wedstrijden, duidelijke standpunten (contra de nazi’s, pro Leopold III,…), regionale comité’s opgericht door de bisschop van Namen, de uitbouw van een netwerk van regionale correspondenten, de editoriale waarden van de (onafhankelijke) redactie, de interactie met de lezer in pre-internet- en digitale tijden…, tot en met de organisatie van reizen (al in de jaren 1930): de communityvorming gebeurde in verschillende decennia en op heel diverse manieren, maar het werkte.Mediaspecs 10-3
Vervolgens kwamen in een panelgesprek (onder de titel A Passion for Building Communities) heel verscheiden meningen aan bod. Gino Baeck, ceo van GroupM, modeerde een gesprek waaraan Anneke Blanckaert (Gezinsbond – De Bond), Fernand Vanrie (PMG), Jos Grobben (Roularta Media Group) en Koen De Buck (Uitgeverij Cascade) deelnamen. Waarbij Anneke Blanckaert zich een beetje een vreemd eend in de bijt voelde: magazines als De Bond als Botsing worden uitgegeven door een vereniging, dus in se al een community - al wil dat niet zeggen dat je niet moet (blijven) onderzoeken naar wat die leden/lezers willen lezen. En er is natuurlijk niet één manier om een community op te bouwen, zegt Jos Grobben. De ene doelgroep is de andere niet, er is dus niet één oplossing. Al zijn er wel een paar dingen gemeenschappelijk. Om te beginnen moet je product goed zitten. Je moet ook je lezers (en je adverteerders) volgen. En 'soigneer' je abonnees, kom voortdurend met nieuwe proposities. Bij dat alles zijn data onmisbaar geworden. Bij Knack staat beleving centraal, bij Trends ervaring - in de marge benadrukte Jos Grobben overigens dat er géén plannen zijn om binnen de overgenomen titels van Sanoma nog te saneren, al is het in de toekomst nooit uitgesloten dat titels worden afgestoten.Mediaspecs 10-5
Van Professionel Media Group (PMG), uitgever van vakbladen, is een heel andere aanpak aangewezen, en is het praktische nut van informatie essentieel, lichtte Fernand Vanrie toe. Dat vaak wordt verwacht dat die magazines gratis zijn, is natuurlijk een zakelijke moeilijkheid. Bouwstenen voor een goede community zijn voor hem onder meer de relevantie van de lezers - PMG zocht en vond overigens nieuwe doelgroepen, zodat in 2017 en ook in 2018 telkens drie nieuwe magazines werden gelanceerd. Bij Cascade, uitever van onder meer Eos en Psyche & Brein, is die communityvorming erg belangrijk. "Hét wapen is relevantie," zegt Koen De Buck. Een van de nieuwe tools is overigens 'citizen science' - denk daarbij aan vogeltellingen.
mediaspecs logoAansluitend was er een receptie voor de aanwezigen (en andere genodigden) ter gelegenheid van 10 jaar MediaSpecs, maar what happens at Wiels, stays at Wiels, natuurlijk. Al mogen we u niet onthouden dat Bart Kuypers een jubileumtoespraakje hield en dat er een videoboodschap was van minster Sven Gatz.

Waarna Jean-Claude Marcourt niet kon achterblijven en ook hij liet een videoboodschap vertonen.