Corona tegen de muur?

Communication / Media / News

Minder woon-werkverkeer? Minder snel naar het buitenland? Geregeld op wandel of op de fiets in de eigen gemeente? Een gerichter gebruik van het openbaar vervoer? Het Nieuwe Normaal of Back to business… De outdoorwereld ontvangt tegenstrijdige signalen. Wat moet je daarmee op korte termijn? En hoe verwerken outdoorspecialisten die signalen in hun commerciële langetermijnstrategie? Wim De Mont

Komt het gewone leven stilaan weer op gang? Dat ‘gewone’ leven zal vermoedelijk redelijk ongewoon blijven zolang we Covid-19 niet indammen met een vaccin. Of is de wereld in ieder geval aan verandering toe? Vorig jaar al was er een toename van het fietsverkeer in steden en dat fietsverkeer kreeg de voorbije maanden een boost. Dit was vooral zichtbaar in Gent en Antwerpen, en na deze crisis volgen mogelijk andere steden. PUB wilde weten hoe het loopt met de reserveringen voor outdoorcampagnes, welke sectoren (geen) gebruik maken van Out-of-Home, hoe outdoorspecialisten formules en formats aanpassen aan de actualiteit en, vooral, op welke manier ze inspelen op wat velen ‘Het Nieuwe Normaal’ noemen. En gooit Covid-19 roet in het eten op het vlak van bereikcijfers? Hoe lopen, om te beginnen de reserveringen voor outdoorcampagnes?

Wim Jansen, CEO JCDecaux Belgium, Luxembourg & Israel: “We zijn tevreden over de boekingen in de zomer, vermits we momenteel rond 90% zitten ten opzichte van vorig jaar.”

Baudouin van de Berg, sales director Clear Channel: “De bezettingsgraad in het tweede kwartaal was zeer laag na de crisis en na de tijdelijke stop van bijna acht weken. Toch laat het derde kwartaal een goed herstel zien in onze sector, die momenteel bijna op het niveau van 2019 ligt, voor wat betreft onze Business on Book to Year to Date. Het vierde kwartaal is nog steeds aanzienlijk lager dan in 2019, we hebben het gevoel dat adverteerders zich op korte en middellange termijn sneller engageren dan op lange termijn.”

Christine Van den Berghe, managing director/gedelegeerd bestuurder Lijncom: “Onze voertuigen zijn altijd blijven rijden. Dus zelfs tijdens de crisis kon men adverteren. Ook onze digitale schermen in de premetro van Antwerpen bleven actief. Ik denk dat de vakantie in eigen land en aan zee voor ons een ‘zegen’ is geweest. We waren het jaar sterk gestart, gelukkig hadden we een aantal bevestigingen van contracten, zoals voor de kusttram. Sinds juni hernemen nieuwe reserveringen stilaan. In juni hebben we de nieuwe trambus gelanceerd in Vlaams-Brabant. Die kent een groot succes en is de eerste maanden al uitverkocht. Dat helpt. We hebben deze zomermaanden gemiddeld 8% minder reserveringen dan vorig jaar in dezelfde zomermaanden. Het najaar is procentueel vergelijkbaar met deze trend.”

Roland Van Kerckhove, general manager Publifer, en Michel Henaut, sales & trading director Publifer: “De zomer in België is gewoonlijk een periode waarin tal van festivals en evenementen plaatsvinden. Wij spelen daar elk jaar op in met op maat gemaakte oplossingen die bij adverteerders in de smaak vallen. Nu zorgen de coronamaatregelen en veiligheidsraden ervoor dat vele festiviteiten verplaatst of zelfs afgelast zijn. Dit brengt onvermijdelijk gevolgen met zich mee op de geplande campagnes. Voor de campagnes in het najaar verwachten en ondervinden we een aanzienlijke verbetering. Maar we willen natuurlijk niet onze volledige commerciële politiek en strategie uit de doeken doen.”

Jos Van Campenhout, managing partner Outsight: “Het is duidelijk dat vele adverteerders een wat meer afwachtende houding aannemen tegenover vorige jaren, al lopen de boekingen voor het najaar toch stilletjes binnen. De reserveringstermijnen zijn weliswaar korter geworden.”

Welke sector haken duidelijk af? En welke sectoren maken méér gebruik van outdoor?

Baudouin van de Berg: “Het is niet verwonderlijk dat de evenements-, vrijetijds- en touroperatorsectoren nog steeds te lijden hebben onder de crisis, evenals de autosector. We zien een goed herstel in de retail-, bank-, telecom- en FMCG-sector.”

[...] Het volledige artikel leest u in uw meest recente PUB Magazine vanaf p.50