Cost. gaat tegen stroom in

Agenda / News

Cost (seed factory)Constantin Sunnerberg, afgekort Cost., produceerde een vruchtbaar, homogeen picturaal oeuvre - en breidt dat nog steeds uit. Is dat omdat Cost. zelf een gulzige lezer is, die wordt gevoed door de grote heroïsche legenden? In elk geval toont een tweede tentoonstelling van Cost., dertien jaar nadat hij in het Huis van het Beeld exposeerde in 2005, het werk van een universele kunstenaar. De tentoonstelling 'Carpe Diem' toont ook de weg die hij heeft afgelegd in de jaren waarin zijn talent is gerijpt en die bijzonder rijk waren aan werken van hoge kwaliteit.
Vandaag maken illustratoren gebruik van het digitale palet, met een verscheidenheid aan subtiele en onverwachte tinten en tegelijk een paradoxale eenvormigheid van sferen.
Cost. is daarentegen trouw gebleven aan de pastelkleuren die zijn wereld een zeldzame elegantie geven. Roeit Cost. graag tegen de stroom in? Je zou denken van wel, maar het is niet zeker. Is hij trouwens geen voorloper van de volgende golf van passie voor het beeld, een golf die zal volgen op die van het stripverhaal? De toekomst zal het uitwijzen. Maar we zien nu al dat de illustratie voor stripverhalen is, wat fotografie is voor film: een stilstaand beeld dat het beste van de beeldenstroom vangt. Cost. drukt zich uit via perscartoons, die niets anders zijn dan kunstwerken met een nuttige functie, een beetje zoals het portret van de Middeleeuwen, toen Jean Fouquet de verveelde houding van Karel VII vereeuwigde voor de toekomstige generaties.
Van 15 maart tot 31 mei in Seedfactory.