Creative Belgium Awards Jury 2021: Manuel Ostyn spreekt

Awards / News

De jury van de Creative Belgium Awards is hard aan het werk. Naar goede gewoonte haalt PUB de voorzitters voor de microfoon om hen uit te horen over de gang van zaken - zonder ook maar iets van de resultaten te verklappen, natuurlijk. Vandaag aan de beurt: Manuel Ostyn, creative director bij Wunderman Thompson. Die heeft jury-ervaring zat, maar voorzitter van een CBA-jury is hij voor het eerst. En dat voelde goed, zegt hij. 'Zijn' jury Brand Experience, Digital, Media & PR was een aangename groep die bestond uit een goede mengeling van ervaring en jong enthousiasme. Zijn rol als voorzitter? "Ik schreef een visietekst, waarop ik bij aanvang van het jurywerk nog even terugkwam," zegt hij. "Ik wilde voldoende 'mentale eelt' zien, bekroningen vanuit een gevoel van jaloezie."

Het coronajaar zorgde voor een kleiner aantal inzendingen in enkele (sub)categorieën, maar dat heeft de jury niet geremd, vindt Manuel Ostyn. "Er zat voldoende ervaring in de jury om per categorie te bekijken welke echt goed zaten, ook al waren er niet altijd evenveel ijkpunten. Tezelfdertijd keken we naar de manier waarop creativiteit voor merken kan werken, waarmee we die merken duidelijk willen aansporen om de sprong te wagen en om in te zetten op creativiteit."

Hoe verliep de beraadslaging? Werd telkens snel een consensus gevonden, of waren de debatten pittig? "Uiteraard waren er debatten en discussie, dat hoort zo. Maar er werd niet gevochten," zegt Manuel Ostyn. "Op basis van stevige argumenten kwamen we er wel altijd uit. De jonge creatieven in de jury waren er voor het enthousiasme en voor de vernieuwing. Het is goed dat zij nieuwe ideeën aanbrengen, zodat niet alles wordt overgerationaliseerd."

Leverde het voorbije jaar voldoende kwaliteit op? "Er waren absoluut straffe campagnes," zegt Manuel Ostyn. "Er was wel een niveauverschil. Sommige categorieën waren minder ingevuld, zoals Brand Experience. Logisch, in een jaar waar zoveel niet kon. Daarnaast waren er wel enkele slimme coronacampagnes."