Creaxial en Tzar maken Brussel slimmer

Brussels Smart City

Crea / News

Brussels Smart City
Op initiatief van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en Staatssecretaris voor digitalisering Bianca Debaets werkte Creaxial aan de digitalisering van het Brusselse project Smart City. De gloednieuwe website  heeft als doel om ideeën voor een geconnecteerde, open en duurzame smart region te verzamelen en handelt een groot deel over nieuwe stadstechnologieën en innovatieve projecten.
De responsieve site, die bovendien perfect compatibel is met tablets en smartphones, werd ontwikkeld met het oog op een zo rijk mogelijke ervaring voor de gebruiker. De artikels zijn onderling verbonden door middel van sleutelwoorden en dankzij de bijzonder handige filterinstrumenten vindt men onmiddellijk de gewenste inhoud. Om de burgers te betrekken bij Smart City worden de projecten ter stemming aan hen voorgelegd. Het publiek kan ook zelf ideeën aanbrengen die vervolgens eveneens worden beoordeeld. Met deze peilingen kan nagegaan worden hoe mensen er tegenover staan en kunnen er concrete operationele beslissingen genomen worden
Parallel met de lancering van het portaal zal er een groot evenement worden georganiseerd, de Brussels Smart City Summit, waar de grootste nationale en internationale actoren van de Smart City vertegenwoordigd zullen zijn. In samenwerking met evenementenbureau Tzar heeft Creaxial de website voor het evenement ontwikkeld om inschrijvingen te verzamelen en te beheren en om alle mooie momenten van de dag tot leven te brengen op een 'live' pagina die op de dag zelf wordt geactiveerd. Om het plaatje compleet te maken werden er ook Twitter Walls op maat ontwikkeld en ter plaatse geïnstalleerd om uitwisselingen tussen de deelnemers onderling en tussen deelnemers en de buitenwereld te stimuleren.