Crelan en Prophets tonen hoe het hoort

Crelan

Crea / News

Crelan
Sinds Crelan na een competitie voor Prophets koos, zijn ze de voorbije maanden intens aan de slag gegaan. Samen verfijnden ze de merkpositionering op basis van het unieke dna van de bank. Daarbij koos Crelan ervoor om duidelijk positie te nemen in een toch wel weinig onderscheidend bankenlandschap: 'Crelan bankiert vanuit waarden. En engageert zich daar ook voor.' Dit engagement vormt de basis van de toekomstige communicatie aanpak, die afgetekend wordt met de nieuwe baseline 'Crelan, zo hoort een bank te zijn.'
Prophets ontwikkelde de volledige merkcampagne die op alle communicatiekanalen wordt uitgerold. De basis voor de merkcampagne wordt gelegd door het Crelan manifest 'Ons engagament'. Vervolgens wordt de uitgepuurde positionering geïllustreerd aan de hand van twee televiesiespots, verschillende advertenties die de waarden toelichten, een webplatform en digitale activatie.