CSA zet communicatiesector aan tafel

News / Research

stefan-stefancik-unsplashIn oktober 2017 legde het CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) Lidl een sanctie op omwille van een advertentie die als seksistisch beschouwd werd. Deze sanctie kadert in een nieuwe juridische context. Sinds 2016 is er namelijk een verbod op het publiceren van audiovisuele of commerciële communicatie die de eerbiediging van de gelijkheid van vrouwen en mannen zou ondermijnen. Nog steeds in dit kader voerde het CSA een nieuw onderzoek uit naar gendergelijkheid in commerciële communicatie. Het CSA zal de resultaten van deze studie onthullen tijdens een conferentie op 24 april in Brussel en nodigt daarvoor natuurlijk de hele communicatiesector uit.
PUB ontmoette Joelle Desterbecq, directeur Studies en Onderzoek van het CSA en verantwoordelijke voor diversiteit en gelijkheid tussen vrouwen en mannen, vertelt ons iets meer over deze nieuwe aanpak. « Het doel is om inventaris op te stellen en zo reflectie mogelijk te maken, door het verhogen van het bewustzijn in de commerciële communicatiesector. Natuurlijk staan de ethische kwesties hierbij centraal, maar we willen ook een boodschap naar de adverteerders brengen: er is een manier om deze sociaal-ethische kwesties, die gericht zijn op maatschappelijk verantwoord ondernemen, in verband te brengen met strategische kwesties. Adverteerders zouden het publiek dat zich identificeert met hun communicatie kunnen verbeteren, alsook de pool van sollicitanten. Die lus maakt misschien een verandering in het bedrijfsleven mogelijk. » Ethische en sociale kwesties zijn dus niet alleen van belang, ze kunnen ook  resoneren met de economische strategieën van adverteerders.
Tussen 2011 en 2013 werden drie barometers van gelijkheid en diversiteit in audiovisuele media door het CSA gepubliceerd. Deze enquêtes werden uitgevoerd in het kader van het actieplan voor gelijkheid en diversiteit in de audiovisuele media…
Het volledige interview kan u hier in het Frans lezen.
 

Joelle Desterbecq, Directrice des Etudes et Recherches, en charge de la diversité et de l'égalité entre les femmes et les homme (c) Wen Chi-SU

Joelle Desterbecq, Directrice des Etudes et Recherches, en charge de la diversité et de l'égalité entre les femmes et les homme (c) Wen Chi-SU