DAT Belgium krijgt erkenning van IAB Europe

Media / News

De waardering voor het Digital Ad Trust-label in ons land krijgt ook internationaal erkenning, meldt de UBA. Ook IAB Europe erkent het belang van het Belgische label en geeft het een plaats in de IAB Navigator, een initiatief dat pleit voor het creëren van normen en kaders om kwaliteit in digitale reclame te garanderen. DAT, dat kwaliteitsgaranties biedt aan adverteerders voor hun aangekochte mediaruimte, bestaat bijna drie jaar en is een initiatief van de adverteerdersorganisatie UBA en de uitgeversfederatie We Media

Een website die een certificaat kan voorleggen, dat toegekend werd op basis van een streng auditproces uitgevoerd door een objectieve partij, biedt de zekerheid dat merken aanwezig kunnen zijn in een betrouwbaar en kwalitatief kader dat voldoet aan lokale en internationale normen. Een recente studie van IAB Europe toont aan dat bureaus en merken effectief nood hebben aan zekerheid. Problematieken gerelateerd aan zichtbaarheid van advertenties, fraude, gebruikerservaringen, brand safety, brand suitability en bescherming van gebruikers hun privacy, blijven actueel. De integratie van DAT Belgium in de Navigator van IAB Europe benadrukt het belang van lokale initiatieven die pleiten voor het maken van bewuste keuzes voor kwalitatieve, betrouwbare en lokale media binnen een markt waarin me soms door de bomen het bos niet meer ziet. Het betekent meteen ook een waardering op het internationale niveau. Europees ontstaan steeds meer gelijkaardige initiatieven die streven naar een duurzame toekomst van de digitale advertentiemarkt. Er zijn intussen heel wat kwaliteitslabels tot stand gekomen, allen op basis van samenwerkingen en akkoorden van diverse partijen, die gezamenlijk streven naar een internet dat de waarden van adverteerders en consumenten respecteert. Het doel is een betrouwbare en duurzame digitale wereld te creëren.

IAB Europe vat het werk van de voorbije jaren door diverse Europese spelers samen in een handige gids, waarin ook DAT Belgium voorkomt. De integratie van DAT Belgium in de dagdagelijkse tools van digitale marketers is cruciaal om het label ook een concrete plaats toe te kennen in de digitale mix van adverteerders. In het verleden realiseerde DAT Belgium ook al een samenwerking met Google waarbij alle gelabelde websites samen werden gebracht in één marktplaats. Ook hebben alle DAT gelabelde websites intussen zichtbaarheid binnen de databank en mediaplanningtool van MediaSpecs.

De IAB Europe Navigator is beschikbaar via onderstaande link :

https://iabeurope.eu/wp-content/uploads/2022/09/National-Quality-Initiatives-Navigator_-update-September-2022.pdf