De adverteerders voelen zich verloren

Les annonceurs se sentent perdus - Bruno Liesse - pub9-2012

Vertaalde artikels

De laatste enquête van Deep Blue onthult hoe de adverteerders denken over de bureaus waarmee ze samenwerken. De enquête werd gedeeltelijk gehouden in de vorm van face-to-face interviews, maar leverde resultaten op maat op. De vaststellingen zijn eerder kritisch. Een gebrek aan transparantie wat betreft het kostenplaatje. Niet genoeg informatie over de resultaten. Een overaanbod met een schrijnend tekort aan pilootbureaus en een overlapping van competenties. Te veel digitale acties zonder duidelijk bepaalde strategie. De studie Greenhouse-Pub had al aangetoond dat beide partijen heel wat moeilijkheden ondervonden om elkaar te begrijpen. De analyse van Deep Blue onthult dat dit nog steeds het geval is en dat het vooral de adverteerders zijn die niet praten over de zwakke punten met de belangrijkste betrokkenen. Er is dus een gebrek aan transparantie aan beide zijden.