De crisis besmet de bioscoop niet

Vertaalde artikels

Het bijzondere aan de Belgische markt, in vergelijking met de andere Europese landen, is de aanwezigheid van één overheersende speler. Kinepolis heeft ongeveer 50% van het marktaandeel in handen. Enkele exploitanten verdelen de rest van de koek onder elkaar: UGC ongeveer 13%, Cinéscoop 12%, Cinépointcom 10%. De rest wordt verdeeld onder andere spelers onder wie Imagix en Utopolis. De zaaluitbaters hebben het goed. Het aantal bezoekers steeg immers van 22.300.000 in 2010 tot 22.8000.000 in 2011. Dat is een stijging van 5% (10,7% in Wallonië, 5,2% in Brussel en -0,4% in Vlaanderen). Ook de inkomsten uit reclame zijn gegroeid met +20%.