De hogeschool hoog in het vaandel

Vertaalde artikels


We dromen er soms van: dat het onderwijs de springplank is voor het realiseren van onze idealen. Communicatiescholen willen de plek zijn waar de student wordt opgeleid tot een verantwoordelijke burger. Eén die voor zichzelf kan denken, nieuwe technologieën onder de knie krijgt en durft innoveren met enkel een potlood in de hand. - Astrid Jansen
ephec buzz1 PUB8
De programma’s elke zomer herbekijken, ze aanpassen aan de realiteit van het werkveld en de nieuwe generatie studenten,… Voor de spreekbuizen van ECS, Haute Ecole EPHEC en ESA Saint-Luc Bruxelles in dit artikel, over scholen in communicatie, marketing en reclame, is onderwijs een levenslange uitdaging. De moeilijkheid aan deze leer vandaag in België? Het wordt steeds multidisciplinairder en collaboratiever – denk bijvoorbeeld aan de New Talent Award van CCB, waarbij verschillende secties van een school worden opgeroepen om aan een gezamenlijk project te werken. In ieder geval verkiezen deze drie scholen een praktische opleiding een inductieve en projectgebaseerde manier van lesgeven.
Is er een docent in de zaal?

Campus Mediaschool Bruxelles

Campus Mediaschool Brussel


Om zich aan te passen aan de realiteit op het veld wordt er het best met professionals gewerkt, zodat cursussen altijd reflecties van de werkelijkheid zijn. ECS baseert zich bijvoorbeeld op twee belangrijke pijlers die het onderscheiden van het klassieke onderwijs: professionaliteit en menselijkheid. « We hebben geen docenten, maar enkel professionals uit de sector. De student doet bovendien verplichte stages vanaf het eerste jaar! » legt directrice Barbara Claeys uit. « Het belang van onderdompeling is dat de student te weten komt wat hij wel en niet wilt doen in zijn professionele leven. » Ook aan Saint-Luc is zelf actief zijn in de sector een van de voorwaarden om er les te mogen geven. EPHEC zegt op haar beurt een professionele opleiding aan te bieden die in lijn ligt met de behoeften van de arbeidsmarkt. « Dankzij onze open manier van lesgeven, in permanente interactie met bedrijven en academische partners, zijn onze studenten betrokken bij de constructie van hun leren en ontwikkelen ze zo hun  nieuwsgierigheid, kritische geest en openheid voor onze lokale en internationale economie. Een ondernemende aanpak wordt aangemoedigd binnen onze school, » legt Nadine Rouge uit, ‘directrice de la catégorie économique’. Bovendien biedt Haute Ecole EPHEC sinds 2015 het academisch statuut van student-ondernemer aan. De vier sites (Oudergem, Louvain-la-Neuve, Schaarbeek en Woluwe) beschikken over Ephec Entreprendre-cellen, waarvan de opdracht is om student-ondernemers individuele en collectieve ondersteuning te bieden bij het creëren van bedrijven.
EPHEC

EPHEC


Wat is dat dan, modern onderwijs?

Zich aanpassen aan de sector betekent ook zich aanpassen aan de wereld in het algemeen. In dit opzicht ligt de bijzonderheid van Saint-Luc ongetwijfeld in haar primaire roeping: het opleiden van creatieve mensen die ook verantwoordelijke burgers zijn, spelers in de samenleving. « Na drie jaar opleiding zijn het creatieve generalisten met een goede achtergrond in concept en techniek, maar ook in algemene cultuur, » zegt Philippe Lepinois, docent aan Saint-Luc en tevens ook copywriter. Moderniseren betekent zich aanpassen aan maatschappelijke trends. « Of sociaal design, design thinking, gebruikt wordt om nuttige zaken te creëren voor mensen? Het wordt alvast steeds belangrijker! We moeten studenten leren denken in termen van de persoon, en reclame moet bekeken worden als iets wat een positieve impact kan hebben op onze samenleving. We moeten reclame terug gegeerd maken. Studenten zullen in hun professionele leven een rol spelen om de wereld beter te maken. Op een school moet men idealistisch zijn, dat is essentieel! » Deze modernisering omvat ook individualisering, legt Nadine Rouge uit: « In overeenstemming met de behoeften van de studenten bieden we meer en meer geïndividualiseerde leertrajecten en innovatieve lesmethoden zoals e-learning, de Agile-methode... en maken we gebruik van nieuwe educatieve hulpmiddelen zoals de virtuele campus, Wooclap, TBI, Trello… »
ECS is zeer concreet in de modernisering van haar onderwijs en reikt studenten vanaf het eerste jaar de instrumenten aan die in het bedrijfsleven gebruikt worden. « Het is belangrijk om vertrouwd te raken met een professionele omgeving. De derdejaarsstudenten krijgen bijvoorbeeld een virtuele coach Engels. Er worden ook softskillsateliers georganiseerd buiten de lessen en masterclasses, » klinkt het bij Barbara Claeys, een dynamische en atypische directrice die haar studenten wil leren kennen en lesgevers aanspoort op hun werk van dichtbij te volgen. « Hoe kunnen we hen en de studenten uitdagen? Ik werk met mensen die een visie hebben op de sector, om de studenten maar ook mezelf te inspireren. Zij zorgen voor extra impuls. »
Campus de l'EPHEC

EPHEC


Wel of niet verbonden zijn?

En dan is er nog de student en zijn gewoonten, wat een paradox oplevert: al dan niet verbonden zijn. Volgens Nadine Rouge « moeten studenten een professionele houding aannemen volgens hun technologische omgeving. » Natuurlijk is het belangrijk om verbonden te zijn! Maar Philippe Lepinois vindt dat « studenten die te veel verbonden zijn te veel ideeën oprapen van buitenaf. Aan Saint-Luc werken we in offline ateliers en werken we enkel we enkel met papier. Dat lijkt simpel, maar is niet evident. Schetsboeken worden op de agenda gezet, want de eerste ideeën en concepten moeten daar langs. Tegenwoordig hebben we met een paar klikken toegang tot reclame die door de jaren heen werden gemaakt. Dat is fantastisch, maar de creatie moet absoluut beginnen met de beelden die we in het hoofd hebben en een potlood om ze te vertalen. Het is belangrijk om verbonden te zijn, maar ook om af en toe offline te zijn en enkel op onze hersenen te focussen. » Barbara Claeys besluit: « Onze studenten gebruiken deze geënte technologieën, maar wij begeleiden hen. We moeten de juiste balans vinden! »