De Lijn zet klant centraal

Communication / News

De LijnDe raad van bestuur van De Lijn heeft het voorstel voor de nieuwe structuur bij De Lijn goedgekeurd. De reorganisatie is erop gericht om de klant nog meer centraal te stellen, om nog slagkrachtiger te kunnen werken en om het voortbestaan van De Lijn na 2020 veilig te stellen. Er komen geen naakte ontslagen, wel een verdere focus op sociaal overleg.
De raad van bestuur besprak de geplande herstructureringen en adviezen van de ondernemingsraden. Het keurde de voorgelegde organogrammen goed en nam kennis van het personeelsbehoefteplan, aangezien dit zal leiden tot een betere dienstverlening naar de reiziger toe. Ook nam de raad van bestuur kennis van het feit dat de reorganisatie zonder gedwongen ontslagen kan gebeuren en gaf ze het mandaat aan directeur-generaal Roger Kesteloot om het sociaal overleg rond de herstructurering verder te zetten.
Binnen de nieuwe structuur komt er een daling van het aantal managementfuncties en van het aantal bedienden. Op een totaal van 1780 gaat het om 286 mensen. Er komen geen naakte ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek. Met de slankere managementstructuur wil De Lijn zorgen voor een snellere besluitvorming en een vlottere communicatie.