De Standaard Solidariteitsprijs voor Responsible Young Drivers, Reborn to be alive en Publicis Groupe

Awards / News

De twintigste De Standaard Solidariteitsprijs gaat naar een campagne die Publicis Groupe maakte voor Responsible Young Drivers en Reborn to be alive. "Het idee van creatief bureau ­Publicis Groupe om twee organisaties samen te brengen, vond de jury van pit en origina­liteit getuigen," meldt De Standaard. "Met de omkeerbare tête­bêche sluiten vorm en inhoud perfect bij elkaar aan. Het idee ‘als je dan toch achter het stuur een bericht wilt versturen, maak dan dat je je geregistreerd hebt als orgaandonor’ kan gewaagd lijken, maar ook een shock kan helpen om stil te staan bij een advertentie, en alles beter dan onverschilligheid. Deze inzending haalde het overtuigend."

Eervolle vermeldingen gingen naar Mutant en Best vzw en naar Wunderman Thompson voor 11.11.11.

Best vzw biedt zelfhulp voor mensen die stotteren, en die moeite hebben om bepaalde woorden uit te spreken. Wat is de norm, de maatstaf,... de standaard?

11.11.11 roept op om geen enkel conflict in de wereld uit het oog te verliezen, met een knipoog naar de traditionele oogtest bij de oogarts.
Bij de Standaard Solidariteitsprijs hoort sinds 2010 ook een publieksprijs. De Vlaamse Parkinson Liga haalde het dit jaar met een advertentie bedacht door Xpair Communication.